Ny marknad för svenska livsmedel – nu börjar exporten av svenska fläskköttsprodukter till Filippinerna

| 22 september, 2020 | 0 kommentarer

Regeringen har sedan livsmedelsstrategin beslutades i juni 2017 genomfört stora satsningar för att öka svensk livsmedelsexport. En satsning är att öka så kallade exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror. Satsningarna ger resultat. Nu börjar exporten av fläskköttsprodukter till Filippinerna.

I mitten av augusti gick de första leveranserna av svenska fläskköttsprodukter till Filippinerna, en marknad som nyligen öppnats för svensk export genom satsningarna på exportgodkännanden inom livsmedelsstrategin. Exportgodkännandet har möjliggjorts genom ett nära och effektivt samarbete mellan regering, bransch och myndigheter. Filippinerna är en marknad med stor potential, där exporten kommer innebära betydande merintäkter för köttbranschen.

– Det är mycket glädjande att våra svenska företag nu tar tillvara på möjligheten att exportera fläskköttsprodukter till Filippinerna. Att exporten kommer igång snabbt efter godkännandet visar också på en bra efterfrågan på svenska fläskköttsprodukter som håller hög livsmedelssäkerhet, säger landsbygdminister Jennie Nilsson.

I livsmedelsstrategin är export en av flera delar för en konkurrenskraftig livsmedelssektor. Exportandelen i svensk livsmedelsindustri ligger idag på cirka 30 procent. Målsättningen för livsmedelsexportsfrämjandet är att exportandelen ska vara 50 procent år 2030. Om målet realiseras kommer exportvärdet att överstiga 100 miljarder kronor år 2030.

Regeringen satsar inom ramen för livsmedelsstrategin 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025, varav 32 miljoner kronor ska bidra till en ökad livsmedelsexport. Dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020.

– Livsmedelsstrategin bidrar till att hela Sverige håller ihop och att vi ser till hela landets potential. Med anledning av pågående pandemi är det viktigt att stärka svensk livsmedelsproduktion och ökad export är centralt för att svenska livsmedelsföretag ska öka sin konkurrenskraft. Regeringen fortsätter att långsiktigt och strategiskt arbeta för ökad livsmedelsexport som stärker svenska jordbruks- och livsmedelsföretag. Med stärkt konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan skapas hållbar tillväxt och fler jobb i hela landet, säger Jennie Nilsson.

Kontakt:
Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Tel 073 032 60 36
[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *