Ny rapport från Delmi: Ungas uppväxtvillkor och integration

| 7 juni, 2021 | 0 kommentarer

Antalet svenska barn och unga som är födda i andra länder, eller som har föräldrar som är födda utanför Sverige, har ökat kraftigt de senaste decennierna. En parallell utveckling under denna tid är att såväl skolor som bostadsområden har blivit alltmer etniskt segregerade. Denna segregation innebär att dagens unga i högre utsträckning växer upp i skilda världar med olika förutsättningar, och i många fall med begränsad kontakt med unga med annan bakgrund.

I antologin Ungas uppväxtvillkor och integration belyser nio forskare från olika discipliner ungas uppväxtvillkor i Sverige idag. Några av de frågor som besvaras i antologin är: I vilken utsträckning skiljer sig skolkvalitet, skolresultat och studieambitioner för barn med olika bakgrund? Hur påverkas ungas skolresultat, benägenhet att skaffa sig en högre utbildning och framtida inkomst av att växa upp i ett fattigt område? Hur ser ungas sociala integration ut idag? Hur ser unga med och utan utländsk bakgrund på sin nationella identitet och vilka värderingar har de? Vilken roll spelar skvaller- och ryktesspridning för upprätthållandet av hedersnormer och vilka strategier använder sig unga kvinnor av för att förhindra den typen av ryktesspridning? Hur tar sig mötet mellan unga med olika sociokulturell och nationell bakgrund i uttryck i skolans vardagsliv? Vilka förutsättningar upplever lärare att de har för att kunna hantera problem relaterade till kulturell mångfald i svenska skolor?  

En slutsats man kan dra utifrån de olika studierna är att skolan och lärarna har en central roll för integrationen. För att kunna ge unga med migrationsbakgrund goda förutsättningar att skapa ett bra liv och en framtid i Sverige, och tillvarata de höga studieambitioner som många unga med utländsk bakgrund har, är det avgörande att skolan får de resurser som behövs. En annan slutsats är att ju mer samhället segregeras, desto mer kommer ungas förutsättningar att skilja sig åt. För att kunna ge unga mer jämlika livschanser behöver den ökande segregationen motverkas.

I antologin medverkar Jan O. Jonsson, Susanne Åsman, Thomas Johansson, Ylva Odenbring, Sevgi Bayram Özdemir, Erik Lundberg, Metin Özdemir, Bo Malmberg och Eva Andersson. Redaktörer är Sara Thalberg, André Asplund och Daniel Silberstein. 

Delmis nya rapport ”Ungas uppväxtvillkor och integration” lanseras idag och finns att läsa på Delmis hemsida [länk].

För frågor om rapporten och intervjuförfrågningar, kontakta:
Sara Thalberg, Utredningsekreterare, Delmi, 08-405 84 40, [email protected]

Delegationen för migrationsstudier är en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forsknings­resultat som underlag till framtida migrations­politiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *