Ny statistik visar minskning av andel olyckor med elsparkcyklar

| 9 maj, 2022 | 0 kommentarer

I slutet av 2021 visade Transportstyrelsens statistik en ökning av olyckor med elsparkcyklar. Nu presenterar mikromobilitetsbranschen sin samlade statistik som visar att antalet olyckor inte har stigit i samma takt som antalet resor och resta kilometrar. Branschen har en nollvision för olyckor och statistiken visar att trenden är på väg åt rätt håll, även om fler insatser behövs. 

Förra året genomfördes fler än 26 miljoner resor och totalt närmare 48 miljoner resta kilometer med delade elsparkcyklar endast i Sverige. Nordic Micromobility Association har för första gången sammanställt statistik från sina medlemmar, Bird, Bolt, Dott, Lime, Superpedestrian, TIER och Voi, gällande antalet resor och resta kilometrar under 2020, frånden 1 januari till och med den 31 augusti 2021. Syftet var att sätta denna data i relation till Transportstyrelsens olycksstatistik för samma period för att analysera trender inom trafiksäkerhet för elsparkcyklar. Siffrorna visar en tydlig utveckling både på ett nationellt och regionalt plan där antalet olyckor har minskat i förhållande till genomförda resor och resta kilometrar. 

– Självklart eftersträvar vi som bransch en nollvision för olyckor, men med ovan i beaktande kan man ändå urskilja att det tas steg åt rätt håll i trafiksäkerhetsarbetet, givet den stora ökningen i användning av våra elsparkcyklar och tjänster, skriver medlemmarna i Nordic Micromobility Association i en debattartikel publicerad i Dagens Industri den 9 maj 2022. 

– Vi tror att utvecklingen skulle gå ännu snabbare om vi än mer än idag kunde kroka arm med beslutsfattarna i riksdag, regering och städerna. Vi som operatörer har möjlighet att anpassa och utveckla våra fordon för att bli än mer säkra, men det kommer inte att räcka hela vägen, fortsätter medlemmarna som i debattartikeln uppmanar beslutsfattarna till utvecklat samarbete. 

Länk till debattartikel i Dagens Industri, publicerad 9 maj 2022: https://www.di.se/debatt/debatt-vi-har-en-nollvision-for-elsparkcykelolyckor/
 

Olycksstatistik* 

Nationellt

 • Antal olyckor 2020 (jan-dec): 798
 • Resor 2020: 10 256 332
 • Resta kilometer 2020: 15 617 105
 • Antal olyckor jan-aug 2021: 1 056
 • Resor jan-aug 2021: 15 663 972
 • Resta kilometer jan-aug 2021: 28 539 084
 • Olycksrisk 2020: 0,005 % per resa, motsvarande 1 på 13 000 resor
 • Olycksrisk 2021 (jan-aug): 0,004 % per resa, motsvarande 1 på 15 000 resor
   

Stockholms län

 • Antal olyckor 2020 (jan-dec): 294
 • Resor 2020: 5 745 353
 • Resta kilometer 2020: 8 858 638
 • Antal olyckor jan-aug 2021: 290
 • Resor jan-aug 2021: 11 285 418
 • Resta kilometer jan-aug 2021: 20 834 231
 • Olycksrisk 2020: 0,005 % per resa, 0,003 % per rest kilometer
 • Olycksrisk 2021 (jan-aug): 0,003 % per resa, 0,001 % per rest kilometer
   

Västra Götalands län

 • Antal olyckor 2020 (jan-dec): 178
 • Resor 2020: 2 276 994
 • Resta kilometer 2020: 3 572 189
 • Antal olyckor jan-aug 2021: 180
 • Resor jan-aug 2021: 3 885 247
 • Resta kilometer jan-aug 2021: 7 494 985
 • Olycksrisk 2020: 0,008 % per resa, 0,005 % per rest kilometer
 • Olycksrisk 2021 (jan-aug): 0,005 % per resa, 0,002 % per rest kilometer
   

Skåne län

 • Antal olyckor 2020 (jan-dec): 244
 • Resor 2020: 1 507 916
 • Resta kilometer 2020: 2 611 068
 • Antal olyckor jan-aug 2021: 328
 • Resor jan-aug 2021: 2 445 218
 • Resta kilometer jan-aug 2021: 4 524 645
 • Olycksrisk 2020: 0,016 % per resa, 0,009 % per rest kilometer
 • Olycksrisk 2021 (jan-aug): 0,013 % per resa, 0,007 % per rest kilometer

* Antalet olyckor är hämtade från Transportstyrelsens “Olycksstatistik om fem fordonstyper 2021-11-15”. I rapporten redovisas antalet olyckor med elsparkcyklar (delade och privatägda) under 2020 samt antalet olyckor från 1 januari till och med 31 augusti under 2021. Antalet resor och resta kilometer är baserade på en sammanställning av företagens egna data. 

För mer information, kontakta:
Bird
Jonas Lefébure, Public Policy Manager
+47 455 19 113
[email protected] 
[email protected]

Bolt
Jens Öhgren, PR Officer
+46 705 97 84 44
jens.ohgr[email protected] 

Dott
Rob Haycocks, Head of Public Relations Communications
+44 79 177 24 199
[email protected]

Lime
Fredrik Timell, Public Affairs Sr. Manager – Nordics
+46 70 288 05 92
[email protected]
[email protected]
 

Superpedestrian
Oras Al-ebeyawi, Country Manager
[email protected]
+46734213413

TIER Mobility
Sofia Juhlin, Head of Marketing Nordics
+46 763 400 404
[email protected]
[email protected]

Voi
Kristina Hunter Nilsson
Vice President Communication
+46 73 6911413
[email protected]
 

Om Nordic Micromobility Association:
Nordic Micromobility Association (NMA) är ett gemensamt initiativ av mikromobilitetsföretag, främst elsparkcykeloperatörer. Föreningen arbetar för att främja branschen, uppmuntra konkurrens och fortsätta att etablera dialog med städer och regeringar i hela Norden. Vårt primära mål är att upprätthålla höga standarder för mikromobilitetstjänster i Norden i linje med våra befintliga avtal i städer. NMA är en organisation öppen för alla mikromobilitetsaktörer som följer det gemensamt framtagna “Code of Conduct”. Medlemmar är Bird, Bolt, Dott, Lime, Superpedestrian, TIER och Voi. 

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.