Ny USA studie : Nevisense har en signifikant positiv inverkan på klinisk bedömning

| 2 november, 2018 | 0 kommentarer

fr, nov 02, 2018 15:00 CET

Nya data har presenterats i en amerikansk publikation som visar på att genom att inkludera ett Nevisense resultat vid kliniska bedömningar så förbättrade läkare signifikant sin förmåga att korrekt identifiera malignt melanom. Artikeln, “Assessment of Clinician Accuracy for Diagnosing Melanoma Based on Electrical Impedance Spectroscopy Score Plus Morphology Versus Lesion Morphology Alone” av Dr Ryan M. Svoboda et al, har publicerats online i “the Journal of the American Academy of Dermatology” (JAAD).

Studien genomfördes som en så kallad Reader studie i USA med 164 amerikanska läkare som granskade och utvärderade kliniska bilder av lesioner. Målet med studien var att bedöma hur Nevisense påverkar läkarens kliniska precision och beslut att genomföra en biopsi. Total sett gjordes 7 380 kliniska beslut som först baserades på enbart en visuell bedömning av en lesion och sedan en visuell bedömning kombinerat med ett Nevisense mätresultat. Att lägga till Nevisense resulterade i 402 färre missade melanom och en nettominskning av antalet godartade biopsier med 376 stycken.

“Den här studien visar att genom att integrera informationen från Nevisense i det kliniska beslutet avseende en biopsi, leder till en förbättrad diagnos både vad gäller sensitivitet och specificitet vilket resulterade I färre godartade biopsier och fler biopsier av melanom”, säger Dr Darrell Rigel, Clinical Professor of Dermatology vid New York University Medical Center.

Dr Rigel presenterade även resultatet från studien vid “the Fall Clinical Congress” i Las Vegas i oktober.

Vi är mycket glada över studieresultaten som visar att Nevisense på ett meningsfullt sätt kan påverka det kliniska beslutet för amerikanska läkare, särskilt när det gäller att hjälpa dem att korrekt identifiera maligna melanom”, säger Simon Grant, VD SciBase.

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: [email protected]  

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 2 november 2018 kl. 15.00 CET.

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North (”SCIB”). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com .  

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *