Nya regler ger enklare och säkrare miljöprövning

| 2 november, 2017 | 0 kommentarer

to, nov 02, 2017 15:39 CET

Regeringen har vid dagens sammanträde fattat beslut om en rad förordningsändringar som kommer leda till regellättnader för företag som behöver miljötillstånd för sin verksamhet.

Besluten kan delas in i två delar. Den första innebär förtydligade krav på vad en miljöbedömningsprocess innebär, till exempel vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Dessutom införs en ny ordning som innebär färre krav för verksamheter som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Den andra delen innebär att en samlad prövning ska kunna göras vid Länsstyrelserna av ärenden som har ett samband med varandra i större utsträckning än idag. En gemensam handläggning möjliggör en samlad bedömning av en verksamhets påverkan på miljön och kan samtidigt medföra samordningsvinster för verksamhetsutövare, prövningsmyndigheter och remissmyndigheter.

– Enklare processer för miljöprövning är en avgörande fråga för näringslivets möjlighet att investera. Besluten är en del i regeringens handlingsplan för smart industri och kommer att skapa bättre förutsättningar för nya investeringar och därmed omställning till mer resurseffektiv produktion i Sverige, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Dessa förändringar innebär att myndigheterna kan arbeta mer effektiv och lägga sitt fokus på de verksamheter som har stor påverkan på miljön, säger miljöminister Karolina Skog.

Bakgrund

Ändringarna följer på propositionen 2016/17:200 Miljöbedömningar. Propositionen innehåller dels förtydliganden av vad som redan gäller samt nya och förtydligade krav på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. Det slås fast att bestämmelserna om miljöbedömning av verksamheter och åtgärder endast ska tillämpas på sådana verksamheter och åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I fråga om verksamheter och åtgärder som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska verksamhetsutövaren i stället ta fram en liten miljökonsekvensbeskrivning.

Delarna om samlad bedömning har sin bakgrund i att dagens regelverk innebär att det i ett sent stadium av tillståndsprövningen av en miljöfarlig verksamhet kan komma att konstateras att en verksamhet även behöver t.ex. dispens från artskyddsbestämmelserna samt att tillstånd och dispens enligt markavvattningsbestämmelserna behövs. Om processerna inte handläggs gemensamt finns en risk att en lång och för alla parter kostsam tillståndsprocess efterföljs av ett dispensbeslut som innebär att en verksamhet inte kan komma till stånd.

För mer information, kontakta:

Hanna Björnfors

Pressekreterare hos

miljöminister

Karolina Skog

072-500 92 11

http://www.regeringen.se/miljo

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *