Nya regler stärker kontrollen inom transportbranschen och motverkar fusk

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Regeringen har i dag beslutat om ett antal nya regler som ska göra det svårare att utnyttja utländska yrkesförare, som stärker kontrollen av transportföretagen och som medför hårdare sanktionsavgifter vid fusk. Förordningarna träder i kraft den 2 och 21 februari 2022. 

– Regeringen har varit drivande i EU för att få igenom mobilitetspaketet med krav på att svenska löner och villkor ska gälla på svenska vägar. Nu införs delar av paketet genom skärpta regler för användningen av utländska fordon, bättre kontroller av transportföretagen och ytterligare utökade sanktionsmöjligheter. Det är bra, jag vill ha ordning och reda på svenska vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I juni 2020 antogs mobilitetspaketet i EU. Reformen innebär skärpta regler för transportbranschen inom tre områden – utstationering, kör-och vilotider och cabotagetransporter. Som ett led i arbetet med att genomföra mobilitetspaketet har regeringen beslutat om en rad förordningsändringar inom området.

För att motverka att utländska transportföretag missbrukar reglerna om kombinerade transporter kommer nu de begränsningar som gäller för cabotagetransporter gälla samtliga inrikestransporter som utförs av utländska åkerier inom Sverige. Tidigare har godstransporter som genomförs med flera olika transportslag under vissa förutsättningar varit undantagna från de så kallade cabotagereglerna, det vill säga de regler som innebär att utländska åkerier registrerade i ett EU-land tillfälligt kan genomföra inrikestransporter.

För att det inte ska vara möjligt att kringgå dessa regler och använda bulvanverksamhet i Sverige skärps även bestämmelserna kring användning av utländska fordon. Detta innebär att svenska transportföretag enbart får använda utländska fordon om det föreligger särskilda skäl och utländska fordon får enbart köras av tillståndshavaren eller dennes personal.

Övriga förordningsändringar rör bland annat skärpta kontroller av kör-och vilotider. Exempelvis ska Polismyndigheten utföra vägkontroller för att säkerställa att reglerna om vägarbetstid efterlevs och en sanktionsavgift för utebliven registrering av gränspassage i fordonets färdskrivare införs.

Regeringen väntas lämna en proposition till riksdagen under våren som genomför de återstående delarna av mobilitetspaketet. Däribland krav som ska säkerställa att svenska löner och villkor ska gälla på svenska vägar.

Kontakt:

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 073-053 92 70
[email protected]

Fakta: 

Utländska åkerier som är registrerade i ett EU-land har under vissa förutsättningar rätt att genomföra tillfälliga inrikestransporter inom ett annat EU-land. Detta kallas för cabotagetransporter.

Hårdare tag mot fusket i transportbranschen – Regeringen.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.