Nyemission tecknades för ca 2.0 miljoner kronor (slutligt utfall)

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

I PharmaLundensis nyemission inkom teckningar på totalt 668 970 units motsvarande 2 006 910 kronor, vilket gav en teckningsgrad på ca 50,6 %. Efter emissionskostnader på ca 200 000 kr tillförs bolaget således ca 1.8 miljoner kronor. Aktierna tecknades till 92 % med företräde. Samtliga tecknare erhöll önskat antal aktier. Ett fåtal units som tecknats utan företräde exkluderades då de inte tecknats i poster om 700 enligt anvisningar.

VD Staffan Skogvall: Vi kommer nu att fokusera på att hyra ut den första Minievaporatorn till kund före sommaren, och därefter fler maskiner under hösten.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.