Nyhetsbrev April 2021 – Våren spirar hos Cline Scientific

| 26 april, 2021 | 0 kommentarer

Våren är på väg här i Göteborg, och Cline Scientific-teamet har många spännande uppdateringar att dela med dig.

2020/2021 teckningsresultat
I mars 2021 avslutades Clines teckningsperiod för 2020-2021-serien, och de nya aktierna har nu registrerats hos Bolagsverket. Totalt tecknades 2 942 255 B-aktier och 63 000 A-aktier under emissionen.

Utnyttjandet av teckningsoptionerna ger Cline 10,1 Mkr och gör det möjligt för Cline att påskynda utvecklingen av båda sina projekt mot förberedelse av kliniska stadier och driva Cline till framtida milstolpar.

Vi är mycket glada över att många av våra aktieägare valt att konvertera sina teckningsoptioner TO 12020/2021 till aktier. Detta gör det möjligt för Clines fortsätta  vår produktutveckling med produkter för diagnostik av cancer och cellterapi till marknaden.” Patrik Sundh, VD.

Potentiell förändring av börsen
I mars 2021 uttryckte bolagets styrelse sitt intresse att undersöka möjligheten för en börsflytt till Nasdaq First North. Intentionen är att skapa en större exponering av Cline för internationella investerare och partners. Nasdaq First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad som fungerar som en multilateral handelsplats (MTF), på samma sätt som Spotlight Stock Market.

Avsikten är att detta skall ske under 2021.

V.A. Cure samarbete
Sedan vårt senaste nyhetsbrev har arbetet med V.A Cure-projektet fortsatt i samarbete med AstraZeneca. Cline har utvecklat anpassade gradientytor för att underlätta utvecklingen av kärlceller från inducerade pluripotenta stamceller, liknande hur vi kan skapa broskceller för StemCART. Vaskulära anomalier (VA) är en grupp av sällsynta sjukdomar som definieras av dysfunktion i blod- eller lymfkärl som orsakar kronisk smärta, funktionshinder och till och med plötslig död, och för vilka effektiva behandlingar saknas. Genom att upprätta modeller och förståelse för sjukdomsmekanismerna, till exempel genom att upprätta IPSC-härledda cellinjer, är ett mål för det övergripande projektet att genomföra testning av nya behandlingsstrategier.

Faktiskta resultat kommer att offentliggöras av AstraZeneca när beslut om patenterbarhet och beslut om offentliggörande har fattats. Med tanke på karaktären av den övergripande V.A. Cure-projekt, är detta faktorer som måste övervägas innan några resultat kommuniceras, och alla beslut i sådana frågor fattas av AstraZeneca och V.A. Cure Steering Committee. Vi kommer tillbaka med sådana nyheter så snart de släpps.

StemCART
För vårt broskterapiprojekt, StemCART, fortlöper utvecklingsprojektet i samarbete med Chalmers tekniska högskola väl. Olika matrisformuleringar utvecklas och testas för närvarande med hjälp av två magisterstudenter. Dessa material har potential att vara en del av StemCART-terapiprodukten och stödja broskregenerering i skadade knäleder.

Teamet har fortsatt diskussioner med rådgivare och kliniker för planering och förberedelse av olika typer av ex vivo och kliniska tester.

Strax efter vårt senaste nyhetsbrev lämnades en PCT-patentansökan in för Clines unika StemCART-metod. PCT-ansökan är den internationella fasen av patentansökan, som sedan följs av ansökningar i enskilda länder.

Positiva nyheter för marknaden för regenerativ medicin släpptes av Alliance for Regenerative Medicine i sin 2020-rapport Growth & Resilience in Regenerative Medicine. Finansieringen inom sektorn nådde 19,9 miljarder USD 2020, vilket är en fördubbling från föregående år. De förutspår att 2021 sannolikt kommer att bli ett rekordår för antalet reglerings-beslut om nya produkter för regenerativ medicin.

CellRACE
En ny patentansökan har skrivits och lämnats in till Europeiska patentverket (EPO). Patentansökan täcker CellRACEs grund och metoden för att bestämma tumörcellernas metastatiska potential. Denna utveckling är avgörande för CellRACEs framgång och är det första steget i projektets strategi för skydd av immateriella rättigheter.

Cline presenterar på Biostock Live
Missade du vår VD Patrik Sundh på Biostock Live den 4 mars?

Du kan se presentationen och Q&A om vägen framåt för Cline på BioStocks Youtube-kanal https://www.youtube.com/c/BioStockStudio/.

Vi kommer att fortsätta hålla dig uppdaterad. Håll koll på webbplatsen och andra kommunikationskanaler för att följa utvecklingen. Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Med vänlig hälsning,

Team Cline Scientific

Klicka här för att prenumerera på framtida nyhetsbrev och pressmeddelanden.

 https://news.cision.com/cline/SubscriptionRegistrationDialog

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: [email protected]
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *