Nytt antal aktier och röster i Stille AB

| 14 juli, 2021 | 0 kommentarer

Stille AB (publ) informerar om att antalet aktier och röster ökat från tidigare 4 827 638  till totalt 5 013 484.

Stille har nu slutfört den riktade nyemission som tillkännagavs 8 juli, 2021, när bolaget förvärvade S&T AG. Vederlagsaktierna, vilka enligt köpeavtalet skulle motsvara MCHF 2,5 baserat på aktiens slutkurs fem (5) dagar efter transaktionens stängning, emitterades till en kurs om SEK 125,00 per aktie. Antalet nyemitterade aktier uppgår därigenom till 185 846, vilket medför en utspädning om ca 3,85 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Genom nyemissionen har antalet utestående aktier och röster i bolaget ökat från 4 827 638 till 5 013 484. 

Torshälla den 14 juli 2021
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | [email protected]

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet ”STIL” med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, [email protected] Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021 kl. 12.00.

För mer information om Stille besök www.stille.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.