Nytt från Peberholm: Ljuskrävande växter återvänder – och två fågelarter häckar för första gången på ön

| 22 juni, 2022 | 0 kommentarer

Årets inventeringar på Peberholm bjuder på nygamla fynd av såväl växter som fåglar – arter som tidigare varit borta i flera år och inte observerats förrän nu.
Fjolårets röjning av buskar och träd på Peberholm har därmed bidragit till Øresundsbro Konsortiets mål att bevara den biologiska mångfalden på ön.

– Tofsvipor, fiskmåsar och silltrutar har varit på väg att försvinna på grund av tätare växtlighet. Men efter fjolårets röjning av buskar och träd kan vi se att de har etablerat sig starkare på ön och håller sig kvar, säger Hans Ohrt, miljökonsult på Øresundsbron.

Peberholm tog sin form i slutet av 1990-talet – som en del av Öresundsförbindelsen – och naturen började utvecklas utan mänsklig inblandning. Hundratals intressanta och delvis sällsynta fågel- och växtarter har observerats genom åren. Men på senare tid har det varit en tillbakagång bland vissa arter.

Sedan våren 2021 genomförs naturvårdande röjning av buskage och träd på tio av öns 130 hektar, med syfte att fortsatt kunna attrahera fåglar och växter som trivs i öppna och ljusa områden. På resten av Peberholm får ön fortsätta att sköta sig själv precis som tidigare. Ett år efter röjningen visar inventeringarna en positiv effekt för främst fågellivet, vilket varit hudssyftet med de naturvårdande insatserna.

– När växtligheten blir mindre tät trivs ljuskrävande växter bättre, bland annat orkidén ängsnycklar som spridits till fler platser det senaste året. Dubbelnycklar är en helt ny orkidéart på ön och flera växter som varit saknade under flera år har äntligen hittat tillbaka till ön, säger Hans Ohrt. 

Gråhägern har etablerat en koloni på sydsidan av ön och häckade där för första gången i år. Även skedanden har haft sin första häckning på Peberholm. Och observationen av kentsk tärna är lite extra intressant i år.

– Sent under häckningsperioden observerades ett mindre bestånd av kentsk tärna i det röjda området på öns södra sida. Vi tror att den började häcka på annat håll och sedan flyttade till Peberholm. Att attrahera just häckande tärnor är ett av målen med de naturvårdande insatserna på ön, säger Hans Ohrt.

Skrattmåsen och storspoven har försökt att häcka igen, men under den senaste inventeringen i juni fanns de inte längre kvar.

– Snabb igenväxning gör att regelbunden röjning av samma område är nödvändigt för att säkra en fortsatt biologisk mångfald på ön. Det kan vi konstatera eftersom några fågelarter redan lämnat ön, trots att de sökte sig tillbaka tidigare i år. På samma område planerar vi därför en ny röjning redan i höst, för att behålla en öppen växtlighet på delar av ön, säger Ulla V. Eilersen, säkerhets- och miljöchef på Øresundsbron. 

I juni blev det premiär på Peberholm för en så kallad bioblitz. Under 24 timmar deltog nio personer för att inventera allt från fåglar till växter och insekter.

– Vi är tacksamma för det stora engagemang och den kunskap som så många personer bidrar med. Det hjälper oss att följa utvecklingen på ön och utvärdera insatserna för att kunna ta hand om Peberholm på bästa sätt. Men det står redan klart att om naturen skulle fortsatta att få sköta sig helt själv finns det en risk att skyddsvärda arter går förlorade, säger Ulla V. Eilersen.

Fakta: Peberholm

  • Den konstgjorda ön Peberholm skapades som en del av Öresundsförbindelsen och fungerar som övergång mellan tunnel och bro.
  • Peberholm har framgångsrikt fått sköta sig själv utan inblandning av mänsklig hand. Strategin visade sig vara lyckad och det dröjde bara några år innan den grusiga platsen fylldes av ett imponerande växt- och djurliv. Växtfynden på Peberholm kan räknas till omkring 600, och ungefär 30 fågelarter häckar på Peberholm. Men på senare tid har årliga inventeringar visat en tillbakagång bland vissa arter, däribland den grönfläckiga paddan och tärnor. 
  • Om Øresundsbro Konsortiet fortsätter med strategin att låta naturen sköta sig själv finns det en risk att Peberholm förlorar en del natur som ska skyddas. Konsortiet kompletterar därför den tidigare strategin med naturvårdande insatser på 10 av öns 130 hektar. Vid Øresundsbrons 20-årsjubileum år 2000 analyserades Peberholms utveckling och resultatet ligger till grund för beslutet. 
  • Øresundsbrons fokus är att säkra en stark biologisk mångfald och samtidigt låta det mesta av ön fortsätta utvecklas helt naturligt.  

 

 

För mer information: Vänligen ring Øresundsbrons presstelefon på 040-676 61 15 eller mejla [email protected]

Följ nyheter från bron på Twitter @oresundsbron och på LinkedIn.

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.