Nytt partnerprogram från ABB gör det enklare att använda teknik för hållbara byggnader

| 8 juni, 2022 | 0 kommentarer
  • Det nya partnerprogrammet för byggnadsekosystem, BE Partners, erbjuder leverantörer av lösningar för hållbarhet, energihantering och utfasning av fossila bränslen inom kommersiella byggnader att samarbeta kring marknadsstrategier inom ABB Ability™
  • BE Partners är en digital, skalbar och öppen plattform med många fördelar för kunder. Leverantörer av lösningar ges möjlighet att skapa erbjudanden och på så vis utnyttja sin tillväxtpotential.
  • Partnerprogrammet gynnar miljön genom att ge förutsättningar att maximera både energieffektivitet och hållbarhet

ABB meddelade idag att man lanserar BE Partners, ett partnerprogram som ger leverantörer av lösningar inom kommersiella byggnader möjlighet att ansluta sig till byggnadsekosystemet inom ABB Ability™ för en snabbare utveckling mot hållbara och koldioxidsnåla byggnader. Och eftersom kommersiella byggnader står för mer än 10 procent av de sammanlagda utsläppen av växthusgaser är det en viktig fråga för både företag och samhället i stort. [1]

ABB Ability™ Building Ecosystem samlar program- och hårdvara till en övergripande och intuitiv lösning som gör det enklare att implementera hållbara kommersiella byggnader. Den öppna plattformen ger kunderna full insyn i systemen för bättre beslutsunderlag och större möjligheter till både samverkan och skalbarhet.

Medlemmar i BE Partners kan utnyttja openBOS från ABB, som fungerar som ett operativsystem för byggprocessen, hanterar den komplexa integrationen och gör det möjligt för partnerna att synkronisera utrullningen av sina olika lösningar. Med BE Partners kan dessutom innovatörer som jobbar med programvara och Internet of Things (IoT) inom hållbarhet, energihantering och utfasning av fossila bränslen för kommersiella byggnader ta fram lösningar snabbare, både för nyetableringar och vid ombyggnationer. Programpartner har fördel av ABB:s globala skala, etablerade kundbas, expertkunskaper inom kommersiella byggnader och skickliga säljteam.

BE Partners erbjuder en rad alternativ för programvarupartner som vill växa som en del av byggnadsekosystemet inom ABB Ability™. Partnerlösningarna innehåller allt från annonsering av komplement till de många befintliga lösningarna inom ABB Ability™ till integrering med andra byggnadsekosystemlösningar på den öppna ABB Ability™-plattformen.

Dr Thorsten Mueller, global chef för Building and Home Automation Solutions hos ABB säger: ”Våra kunders behov utvecklas konstant, och det kräver därför ständig innovation och omvandling från vår sida. BE Partners är ett nytt sätt att se på digital omvandling och utfasning av fossila bränslen från sektorn kommersiella byggnader. Partnerprogrammet sätter fokus på ABB:s framtidsåtagande, med ett leverantörsoberoende synsätt som bygger på samverkan och öppenhet. Genom partnerprogrammet kan leverantörerna av de mest innovativa tekniska lösningarna för hållbarhet för kommersiella byggnader främja skalbarhet och kommersiella möjligheter via byggnadsekosystemet inom ABB Ability™. Programmet kommer att främja minskad energianvändning både för nybyggnation och vid uppgradering.”

Partnerprogrammet ger befintliga och framtida ABB-kunder möjlighet att erbjuda ett bredare utbud genom byggnadsekosystemet inom ABB Ability™. BE Partners bygger på den leverantörsoberoende grundsynen i byggnadsekosystemet inom ABB Ability™ och använder ett gemensamt gränssnitt för applikationsprogrammering (API) för att gå ett steg längre med att få bort de vattentäta skotten mellan tekniker inom byggnadssystem. Varje partnerskap bidrar dessutom till att tekniska lösningar som maximerar energieffektivitet och hållbarhet införs snabbare, samtidigt som kostnaderna minskar.

ABB:s mål är att skapa helhetslösningar för kunderna och utveckla byggnadsekosystemet inom ABB Ability™. Därför välkomnar ABB likasinnade teknikpartner och uppstartsföretag från alla delar av världen som vill vara med och skapa framtiden inom säkra, smarta och hållbara byggnader. Mer om BE Partners: https://buildings.ability.abb/bepartners

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 8 juni 2022, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.

[1] https://globalabc.org/sites/default/files/2021-10/GABC_Buildings-GSR-2021_BOOK.pdf

ABB Sverige

Christine Gunnarsson
Presschef
+46 21 32 32 32
[email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.