Offentligt uppköpserbjudande på Transcendent Group

| 1 juli, 2022 | 0 kommentarer

FCG Holding Sverige AB (”FCG”) lämnade den 15 juni ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Transcendent Group AB (”Transcendent Group”).

FCG erbjuder 36,75 kronor kontant per aktie i Transcendent Group. Erbjudandet motsvarar en premie om 20,9 procent i förhållande till stängningskurs den 14 juni och 24,5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga kursen (justerat för utdelning) under de 30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet. Styrelsen för Transcendent Group rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Swedbank Robur har analyserat erbjudandet och delar styrelsens bedömning att det är finansiellt skäligt och har industriell logik. Swedbank Robur avser mot denna bakgrund att acceptera erbjudandet.    

Swedbank Roburs fonders ägande i Transcendent Group uppgår till 9,35 procent av aktiekapital och röstvärde.

Kontakt
Carina Sesser Nylund, press manager Swedbank Robur, tfn 072-230 52 64

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.