Ograis erbjudande till aktieägarna i Opus har förklarats ovillkorat och Opus kommer att kalla till extra bolagsstämma

| 16 januari, 2020 | 0 kommentarer

Den 2 december 2019 lämnade Ograi BidCo AB (“Ograi”) ett kontant erbjudande till aktieägarna i Opus Group AB (”Opus”) att överlåta samtliga aktier i Opus till Ograi mot ett kontant vederlag om 7,75 kronor per aktie. Den 20 december 2019 offentliggjorde Ograi en höjning av erbjudandet till 8,50 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Ograi offentliggjorde den 16 januari 2020 att Ograi nu kontrollerar aktier i Opus motsvarande cirka 79,4 procent av aktierna och rösterna i Opus och förklarade Erbjudandet ovillkorat. Acceptfristen har förlängts till och med den 13 februari 2020.

Styrelsen för Opus har erhållit en begäran från Ograi om att styrelsen ska kalla till extra bolagsstämma, att hållas den 20 februari 2020, för att behandla frågor om val av nya styrelseledamöter i Opus. Styrelsen för Opus kommer att utfärda en sådan kallelse inom kort.

Göteborg, 16 januari 2020
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor Relations
Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlso[email protected]

Katarina Bonde, styrelseordförande
E-post: [email protected]

Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34 regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina, Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *