Ökat hållbarhetsintresse stärker White Arkitekter

| 13 maj, 2022 | 0 kommentarer

Ökat intresse för hållbar arkitektur kombinerat med en internationell satsning gör att White Arkitekter under år 2021 ökade i omsättning och stärkte sin lönsamhet, trots pågående pandemi.  

White Arkitekters omsättning ökade under år 2021 med 30 miljoner kronor till 769 miljoner kronor, jämfört med år 2020. White Arkitekters studios i Oslo, London och Stuttgart växte men tillväxten förklaras främst av återhämtningen i Stockholm och Göteborg. Övriga kontor i Sverige påverkades inte lika markant av pandemin under 2020 och upplevde en fortsatt god marknad under 2021.

– Flera länder där vi verkar har genomgått en ekonomisk återhämtning. Efterfrågan på bostäder och vårdbyggnader är god och vi ser en begynnande återhämtning inom den kommersiella sektorn. Vi ökar i omsättning och förbättrar vår lönsamhet, samtidigt som vi fortsätter vår resa mot målet att bli klimatpositiva i alla våra projekt från 2030, säger Alexandra White, vd White Arkitekter.  

Under 2021 färdigställdes Magasin X i Uppsala och Nodi i nya Hovås, båda kontorsbyggnader i trä. Samtidigt fortsatte arbetet med Whites största projekt just nu, Nya Sjukhuset i Malmö. Satsningen på digitalisering och innovation växte 2021. Whites egen digitaliseringspraktik, Digital Matter, hjälper nu samhällsplanerare att realisera hållbara byggda miljöer genom digitalisering, design och data. 

– Vi bygger attraktivitet, stärker platsers varumärken och skapar fastighetensvärden samtidigt som vi driver omställningen till ett hållbart liv. Efterfrågan ökar här i Sverige och vi ser möjligheter att växa i Norge, Storbritannien och Tyskland. Vi ser en stabil och ökad efterfrågan på våra tjänster inom hållbar samhällsbyggnad och arkitektur, säger Alexandra Hagen, vd White Arkitekter.

Under år 2021 vann White Arkitekter 14 tävlingar, parallella uppdrag och markansvisningstävlingar i bland annat Stuttgart, Riga och Montreal. Hösten 2021 utsågs White Arkitekters innovation ReCapture till vinnare i kategorin mest innovativa fastighetsaktör på Business Arena Tech Awards.

Ta del av bolagets års- och hållbarhetsrapport här.

För mer information:
Maria Gertell, Head of Public Relations, White Arkitekter
+46 70 588 65 00
[email protected]

White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 700 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.