Omräkning av villkor för teckningsoptioner i Confidence

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

Villkoren för utestående teckningsoptioner av serie TO3 och TO4 i Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), (”Bolaget”) har omräknats i enlighet med de tidigare publicerade optionsvillkoren. 

Omräkningen innebär att en option ger rätt att teckna 1,05 ny aktie till en teckningskurs av 1,17 SEK, från tidigare 1,00 ny aktie till teckningskurs 1,23 SEK. Den andra teckningsperioden pågår för närvarande under perioden 1 – 31 december 2021. Anmälningssedlar för att utnyttja TO3 eller TO4 finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

För ytterligare information:

Thomas Lundin, VD
Tel 08-620 82 00 
E-post: [email protected]

Mikael Behm, CFO
Tel 08-620 82 00 
E-post: [email protected]

Confidence / LEVEL – Securing People and Assets

En av marknadens mest expansiva och moderna säkerhetsaktörer med balans mellan människa och teknik för att möjliggöra kundernas bästa och marknadens behov av utveckling och digitalisering. Koncernen grundades 1989 och har idag ca 300 anställda och finns representerade i Norden. Confidence erbjuder heltäckande säkerhetslösningar för människor och tillgångar genom tre samverkande, kompletterande och framförallt balanserade divisioner Advisory | Technology | Operations. Koncernen har en unik sammansättning av kompetenser och expertis som täcker hela säkerhetssegmentet. Confidence International AB (publ.), ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. [ CONF ]. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller [email protected]

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.