Connect with us

Marknadsnyheter

Omställningsplan för vårdval i Region Stockholm

Published

on

Nu inleder det nya styret för Region Stockholm arbetet med en omställningsplan för vårdvalen. Omställningsplanen, som sker i överenskommelse mellan partierna i Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet, syftar till att klargöra var nödvändiga revideringar av befintliga vårdval bör genomföras samt göra en översyn med förslag över vilka vårdval som inte fungerar som det är tänkt och därför bör avskaffas.

Idag är hälsoklyftorna i region Stockholm allt för stora. Ett gott och hälsosamt liv avgörs i stor utsträckning av var du bor. Det nya styret i Region Stockholm är överens om att vården ska utgå från behov och vara lokaliserad i länet utifrån detta perspektiv.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer därför på sitt sammanträde i januari fatta beslut om att ta fram en omställningsplan för de vårdval som regionen ansvarar för gentemot sjukvården. Omställningsplanen kommer att omfatta vårdval som hanteras både av hälso- och sjukvårdsnämnden och av primärvårdsnämnden. Syftet med planen är att klargöra var nödvändiga revideringar av befintliga vårdval bör genomföras samt göra en översyn med förslag över vilka vårdval som inte fungerar som det är tänkt och därför bör avskaffas. I planen kommer också att ingå förslag på fortsatt avtalsform för de vårdområden där vårdval föreslås avskaffas.

– Nu tar det nya styret i Region Stockholm ett viktigt kliv i rätt riktning. Omställningsplanen för vårdval är ett avgörande led i arbetet att göra vården mer behovsstyrd. Det är patienternas vårdbehov och professionen som ska styra tillsammans med en god tillgänglighet, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd i Region Stockholm.

– Det viktigaste för oss är att erbjuda alla våra invånare den vård de behöver, oavsett driftsform. Vårdval är och kommer förbli en viktig del av sjukvården i Stockholmsregionen och många vårdgivare bidrar till en god och tillgänglig vård. Samtidigt behöver vi göra en översyn och se till att de vårdval som inte fungerar som det är tänkt justeras eller tas bort, säger Christine Lorne (C) Primärvårdsregionråd. 

– Det är en styrka att vi har olika aktörer i vår region men det viktigaste är ett vi främjar ett robust sjukvårdssystem där resurser går dit de behövs som mest, säger Sandra Ivanovic (MP) sjukvårdspolitisk talesperson för Region Stockholm.

– Vårdvalssystemet har lett till skenande kostnader och en ojämlik sjukvård där din adress styr vilken vård du får snarare än dina behov. Nu tar vi de första stegen mot att ta tillbaka kontrollen över sjukvården från marknaden, säger Jonas Lindberg (V), oppositionsråd i Region Stockholm.

Omställningsplanen sker i överenskommelse mellan partierna i den styrande Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet i Region Stockholm. 

Klicka här för information om samtliga partiers presskontakter

Socialdemokraterna i Region Stockholm 

Pressekreterare Ebba Kock

070-737 55 83

[email protected]

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Rizzo Group meddelar byte av interim CFO

Published

on

By

STOCKHOLM 3 februari 2023 Rizzo Group AB (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets interim CFO, Jonas Ohrzén, har sagt upp sig från sin anställning. Som hans efterträdare har Bolaget idag utsett Natalja Schneider till ny interim CFO. Natalja kommer senast från rollen som Head of Group Control på DHL Freight och har tidigare varit CFO på bland annat Nordic Morning Group. Rekryteringen av en permanent CFO pågår och är i sin slutfas.

Jonas Ohrzén kommer att fortsätta i sin nuvarande tjänst till den 6 februari 2023, Natalja Schneider tillträder tjänsten som interim CFO samma dag.

Jag vill tacka Jonas för hans tid och insats i Rizzo Group och önskar honom all lycka framtiden säger Jonas Stille, VD Rizzo Group.

För vidare information, vänligen kontakta:
Jonas Stille, VD, tel: +46 (0) 70 721 03 07, email: [email protected]

Denna information är sådan information som Rizzo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s markandsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl.17:15 CET.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt cirka 60 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Rizzo och Morris med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0016276109 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 200 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group
+46 8 508 99 200
[email protected]

Rizzo Group AB, Kungsholmstorg 6B, 112 21 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se  

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Market Notice 28/23 Information regarding Vultus AB’s LEI

Published

on

By

Report this content

Vultus AB’s (VULTS) LEI has been updated from a previous incorrect LEI. 

Correct LEI: 984500C635EA7EDB7420 

Stockholm February 3, 2023 

Spotlight Stock Market 
08-511 68 000   
[email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

Almi Uppsala har beviljat Miris stöd för digitaliseringscheck om 250 000 kr

Published

on

By

Miris har beviljats stöd från Almi i form av en digitaliseringscheck om 250 000 kr. Stödet skall användas i samband med utveckling av det beräkningsverktyg som utvecklas tillsammans med Trients AB.

Stödet är finansierat av den europeiska regionala utvecklingsfonden och har beviljats av Almi Uppsala. Miris skall utveckla en digital lösning för överföring av data från Miris analysinstrument Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™) och ett användargränssnitt för det nya beräkningsverktyget som planeras lanseras innan årsskiftet.

”Denna finansiering är mycket uppskattat och är ett viktigt bidrag till vår utveckling av hållbara produkter. Beräkningsverktyget kommer effektivisera arbetet hos våra kunder och öka säkerheten i användningen av analysresultatet från Miris HMA™. Med ett beräkningsverktyg stärker vi Miris produktportfölj och tar ytterligare ett steg mot att förbättra nutritionsvården av för tidigt födda barn” säger Camilla Sandberg, VD Miris.

Denna information är sådan som Miris Holding är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-03 17:10 CET.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
[email protected]

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.