OMVÄND VINSTVARNING Alteco Medical AB (publ) ökar kraftigt under Q1

| 26 april, 2022 | 0 kommentarer

Alteco Medical publicerar ordinarie delårsrapport för första kvartalet den 25:e maj. Bolaget har, i enlighet med gällande regelverk, beslutat delge marknaden indikativa nivåer, eftersom informationen anses avvika kraftigt från marknadens förväntningar.

Försäljningen under Q1 2022, jämfört med Q1 2021, beräknas överstiga 3 900 kSEK (2 178 kSEK) +79%

Resultatet under Q1 2022, jämfört med Q1 2021, beräknas överstiga 150 kSEK (-1 499 kSEK) +110%

Bolaget vill dock understryka att nivåerna är indikativa, då inget bokslut ännu är färdigställt.

Ökningen beror till stor del på ökad orderingång generellt samt större order från vår nya distributör i Indien.

Denna information är sådan som Alteco Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-26 15:48 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Fredrik Jonsson på telefon 0708-766 444, [email protected]

Om oss

Visste du att sepsis nu tros döda fler människor än cancer? Sepsis är kroppens överväldigande och livshotande inflammatoriska svar på infektion som kan leda till vävnadsskador, organsvikt, amputationer och död. Det är en av de vanligaste dödsorsakerna inom modern intensivvård. Vår mission är att på ett säkert sätt stabilisera patienter genom att ta bort endotoxin ur blodet i ett tidigt skede och därmed vända förloppet innan septisk chock uppstår.

Alteco Medical AB från Lund, Sverige är ett ISO 13485-certifierat företag verksamt inom medicinteknik som grundades 2002. Vi erbjuder en unik teknologi för blodrening vid hemoperfusionsbehandling. Vår lösning för extrakorporal eliminering av endotoxin hjälper sjukhus att hantera endotoxemi och sepsis inom intensivvården och att undvika dessa tillstånd postoperativt.

Vår produkt Alteco LPS Adsorber bryter kedjan avöverreaktioner i immunsystemet som kan leda till sepsis och septisk chock, genom att adsorbera skadliga nivåer avendotoxin från patientens blodomlopp.

Alteco LPS Adsorber har inga kontraindikationer, rapporterade biverkningar eller allvarliga incidenter och är säker att använda för att stabilisera patientens hemodynamiska parametrar. Produkten är tillgänglig på den globala marknaden sedan 2007 och är den enda CE-märkta medicintekniska produkten i klass IIa för specifik endotoxinadsorption.

Alteco Medical – removing the threat

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.