Omvandling av samtliga A-aktier till B-aktier

| 9 november, 2022 | 0 kommentarer

Serneke Group AB har mottagit begäran från A-aktieägarna att omvandla samtliga aktier av serie A i Serneke till aktier av serie B, i enlighet med omvandlingsförbehållet i Sernekes bolagsordning.

Styrelsen har fattat beslut om att påbörja processen för omvandling av aktierna, som kommer att genomföras så snart som möjligt.

Efter omvandlingen kommer det inte finnas några A-aktier i bolaget. Det totala antalet aktier (28 753 232 aktier) påverkas inte men samtliga aktier kommer vara B-aktier. Aktie av serie A medför en (1) röst och aktie av serie B medför en tiondels (0,1) röst. Efter omvandlingen kommer därför det totala antalet röster att minska från 7 267 323 till 2 875 323.

För mer information, kontakta:
Johan Live, presschef Serneke Group AB

Tel: +46 768 68 11 37
[email protected]

Johanna Rutberg, General Counsel Serneke Group AB
Tel: +46 31 712 97 00
[email protected]

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2022 kl. 15.05 CET.
 

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 8,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner, Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se   

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *