Onoterat AB ägarandel överstiger 5% i Shortcut Media Group AB

| 19 september, 2019 | 0 kommentarer

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Onoterat AB (publ) har successivt ökat sitt ägande i Shortcut Media Group AB (556849 – 1830), som är noterade på marknadsplatsen Spotlight, och Onoterat AB (publ) äger 485 015 st. aktier per den 19 september 2019.

Onoterat AB (publ) ägarandel motsvarar 5,07% av kapitalet och rösterna i Shortcut Media Group AB, vilket har flaggningsmeddelats av bolaget per idag.

Onoterats VD har kommenterat Shortcut Media innehavet, enligt följande;

”Shortcut Media Group är ett de mest spännande tjänstebolagen mot digital media och visar en stark tillväxt. Det är ett av de billigaste tillväxtbolagen, säger Lars-Erik Bratt, VD för Onoterat.”

Anders Brinck VD för Shortcut Media Group säger, ”Vi gläds över intresset Onoterat visar för SMG. De har erfarenhet inom mediabranschen och att ägandet i SMG ökar hos institutionella investerare ser vi som positivt”.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD Onoterat AB (publ), mobil: 0701 442 441 eller e-post: [email protected]

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB (publ) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. För mer information se www.onoterat.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *