Onoterat AB, offentliggörande av informationsmemorandum samt information om lock-up och bolagets aktie

| 17 oktober, 2019 | 0 kommentarer

Styrelsen för Onoterat AB (publ) offentliggör informationsmemorandum samt information om antal aktier som omfattas av avyttringsrestriktion (lock-up) och information om bolagets aktie.

Härmed offentliggör Styrelsen för Onoterat AB (publ) bolagets informationsmemorandum inför notering på NGM Nordic MTF. Informationsmemorandumet återfinns på bolagets hemsida under finansiella rapporter – erbjudande handlingar, se länk https://onoterat.se/finansiella-rapporter/erbjudandehandlingar/  samt bifogat i detta pressmeddelande.

Första handelsdag för bolagets aktie på NGM Nordic MTF är den 18 oktober 2019.

Styrelsen upplyser även i informationsmemorandumet om att antal aktier som omfattas av avyttringsrestriktion (lock-up) uppgår totalt till 17% av utestående aktier, efter förändringar i bolagets styrelsesammansättning som offentliggjordes den 9 oktober 2019.

Information om Onoterat aktie

Information från Nordic Growth Market NGM AB Market om Onoterat AB instrument (aktie) som ska noteras:

Listningsnamn: Onoterat

Kortnamn: ONTRAT

ISIN-kod: SE0009580756

CFI-kod: ESVUFR

FISN-kod: ONOTERAT/SH

Första handelsdag: 2019-10-18

Instrument-id: 5KYV

Tick size table/liquidity band: 2

Antal instrument: 6 937 210

Marknad: NMTF

Segment: MST

Likviditetsgarant: ABG Sundal Collier ASA

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i Onoterat AB (publ) mobil 0701 – 442 441, [email protected]

Bertil Rydevik, Styrelseordförande Onoterat AB (publ), mobil + 44 7785 720 402

Om Onoterat AB (publ)

Onoterat AB är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom venture sektorerna entertainment & gaming, e-commerce/brands och fintech. Onoterat AB:s affärsidé att tillhandhålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. För mer information se www.onoterat.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *