OptiGroup förvärvar MaskeGruppen i Norge

| 8 juni, 2022 | 0 kommentarer

OptiGroup har ingått ett avtalat om att förvärva 100% av aktierna i MaskeGruppen AS från Maske Holding AS. Som en ledande fullservicedistributör av städ- & facility management-produkter, hälso- & sjukvårdsartiklar och packprodukter kommer MaskeGruppen att komplettera och ytterligare stärka OptiGroups tjänsteutbud till B2B-kunder. Förvärvet, som är föremål för godkännande av det norska konkurrensverket, förväntas slutföras under de närmsta månaderna. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.

MaskeGruppen, med en omsättning på 1,2 miljarder NOK 2021, är en ledande fullservicedistributör inom städ & facility management, hälso- & sjukvård och packprodukter till den privata och offentliga sektorn i Norge. Efter en period av ökad omsättning och ökat resultat, utvärderade företagsledningen, styrelsen och bolagets ägare AndvordGruppen och övriga Maske-bolag, strategiska alternativ för den långsiktiga utvecklingen och fortsatta tillväxten av företaget. Slutsatsen var att MaskeGruppens och OptiGroups gemensamma styrka utgjorde den bästa vägen framåt för medarbetare, kunder och leverantörer.

Förvärvet av MaskeGruppen ligger i linje med OptiGroups strategi att utveckla affärsportföljen mot ledande positioner inom attraktiva marknadssegment. MaskeGruppen kommer att komplettera och ytterligare stärka OptiGroups tjänsteerbjudande till B2B-kunder verksamma inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso-& sjukvård samt tillverkande industri i Norden. MaskeGruppen blir en del av OptiGroups affärsområde Facility, Safety & Foodservice och kommer att fortsätta att verka under sitt nuvarande varumärke Maske.

”Vi ser fram emot att välkomna MaskeGruppen till OptiGroup-familjen. Vi är på en spännande tillväxtresa mot att bli marknadsledande på den i högsta grad attraktiva europeiska marknaden för B2B-distribution och denna transaktion är ett bra exempel på hur vi tillsammans med vår nya majoritetsägare FSN Capital har kapacitet att genomföra större och strategiska förvärv inom våra kärnverksamheter.” Sören Gaardboe, VD och koncernchef för OptiGroup.

”MaskeGruppen är ett väletablerat företag med en ledande position i Norge, och jag är glad över att denna framstående distributör av förbrukningsvaror blir en del av vårt affärsområde och koncern. Tillsammans kommer vi att fortsätta stärka vårt kunderbjudande och växa affären i Norge och Norden.” Magnus Karlsson, Senior Vice President Facility, Safety & Foodservice.

”MaskeGruppen och OptiGroup blir en ledande aktör på den norska distributionsmarknaden med en finansiell och kommersiell bas som kommer hjälpa oss att nå våra ambitiösa mål framåt. Att bli en del av OptiGroup kommer ge nya möjligheter för våra anställda och förutsättningar för ett bredare tjänsteutbud till befintliga och nya kunder.” Per Gundersen, vd på MaskeGruppen.

För ytterligare information, kontakta:
Sören Gaardboe, VD och koncernchef, OptiGroup, [email protected]
Magnus Karlsson, SVP Facility, Safety & Foodservice, OptiGroup, [email protected]

Stefan Sikander, Corporate Communication Director, OptiGroup, [email protected]

Om OptiGroup
OptiGroup, med en nettoomsättning på cirka 1,4 miljarder EUR och 2 000 anställda, är en ledande europeisk distributionskoncern. Bolagen inom OptiGroup förser mer än 105 000 B2B-kunder främst inom städ & facility management, hotell & restaurang, hälso- & sjukvård, tillverkande industri och den grafiska sektorn med produkter och kundanpassade försörjningslösningar som förbättrar effektiviteten och bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. OptiGroups huvudkontor ligger i Göteborg. För mer information, besök www.optigroup.com.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.