Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2021

| 3 september, 2021 | 0 kommentarer
  • Substansvärdet[1] ökade med 23,7 procent till 152 kronor per aktie
  • SIX Return Index steg med 32,2 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2021
Antal aktier Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 9 860 000 1 712 38 24,8
Scandi Standard 10 100 000 595 13 8,6
Musti Group[3] 1 710 309 589 13 8,5
Catena Media[4] 5 200 000 369 8 5,4
SEB 3 100 000 360 8 5,2
Fabege 2 250 000 352 8 5,1
Stenhus Fastigheter 19 775 056 337 7 4,9
Ovzon 5 464 828 334 7 4,8
Q-linea 2 304 109 332 7 4,8
Bahnhof 7 375 000 290 6 4,2
Övriga noterade värdepapper 1 240 27 18,0
Summa noterade värdepapper 6 511 143 94,4
Onoterade värdepapper 148 3 2,1
Övriga tillgångar och skulder, netto[5] 101 2 1,5
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning 6 760 149 98,0
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] 136 3 2,0
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] 6 896 152 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2021 var 169,40 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2021                11 oktober 2021, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2021                                        27 januari 2022, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 september 2021

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2021 klockan 08.30 CET.

 

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 augusti 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 620.822 till en genomsnittlig köpkurs om 153 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 33,90.

[4] Uppgifterna avseende ”Marknadsvärde, Mkr”, ”Kr/aktie” och ”Andel, %” inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 26,70 kronor per teckningsoption.

[5] Varav likvida medel uppgick till 228 Mkr.

[6] Årsstämman den 10 maj 2021 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. I maj 2021 utbetalades 136 Mkr och i november 2021 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *