Øresundsbron förbättrar resultatet – åtta av tio kunder tillbaka

| 28 april, 2022 | 0 kommentarer

Øresundsbrons resultat förbättrades till 204 miljoner DKK före värdeförändring under det första kvartalet i år – och vägtrafiken har fördubblats jämfört med motsvarande period i fjol. 
Resultatet ökade med 73 miljoner DKK jämfört med samma period i fjol, men blev 67 miljoner DKK lägre än det första kvartalet 2019 – som inte kantades av reserestriktioner.

Vägintäkterna på Øresundsbron ökade med 105 miljoner DKK till 260 miljoner DKK under årets första kvartal jämfört med motsvarande period förra året.

– Åtta av tio kunder från 2019 är tillbaka. Frakt är numera vår största kundgrupp eftersom företags-, pendlings- och fritidsresandet inte har återhämtats helt. Höjda bränslepriser, ökat hemarbete, valutaskillnader och färre flygresor är några av orsakerna, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Godstrafiken fortsätter att vara rekordstark över Øresundsbron och steg med 11,5 procent under det första kvartalet jämfört med samma tidpunkt 2019. Men pendlings- och företagstrafiken på Øresundsbron minskade med 20,7 respektive 39,1 procent under perioden, vilket bland annat beror på att det fanns coronarestriktioner på bron fram till den 9 februari.

Sedan mitten av februari – i samband med vinterlov och slopade restriktioner – har danskarnas fritidstrafik återhämtats till nivåerna före pandemin. Men en svagare svensk fritidstrafik bidrog under det första kvartalet till att den totala fritidstrafiken är 24,2 procent lägre än samma period 2019. Det kan dock jämföras med att fritidsresandet i början av året låg 40 procent lägre än 2019.

– Vi förväntar oss ett uppsving i fritidstrafiken under sommaren eftersom upplevelserna bara är en bro bort och coronarestriktionerna är slopade. Under vinterns lov märkte vi tydligt den uppbyggda reslusten över bron eftersom fritidstrafiken steg kraftigt. Det lär nu förstärkas av att resandet till och från Kastrup tar mer fart, säger Linus Eriksson.

Konsortiets räntekostnader ökade med 40 miljoner DKK som en följd av högre inflation, vilket direkt påverkar konsortiets realränteskuld. Driftskostnaderna minskade med 8 miljoner DKK jämfört med motsvarande period i fjol. 

Årets resultat före värdeförändring väntas fortsatt landa något högre än resultatet för 2021. Konsortiet bedömer att resultatet ligger i den över delen av intervallet 1.000-1.250 miljoner DKK.

– Coronarestriktionerna är äntligen borta. Men gränskontrollen finns kvar och ett förslag om id-kontroller har ju vädrats, även om förslaget pausats för tillfället. Sådant gör att tilliten att kunna bygga ett enkelt liv på båda sidorna av bron får sig en törn. Oförutsägbarheten drabbar återhämtningen och resvanorna, säger Linus Eriksson.

Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK)

 

 

Jan – mar 2022

Jan – mar 2021

Utveckling

Intäkter väg

260

155

105

Intäkter järnväg

135

130

5

Övriga intäkter

4

6

-2

Summa intäkter

399

291

108

Driftskostnader

-56

-64

8

Övriga rörelsekostnader

-2

-2

Avskrivningar

-69

-68

-1

Rörelseresultat

272

159

113

Finansiella poster

-68

-28

-40

Resultat före värdeförändring

204

131

73

Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto*

501

330

 

Värdeförändring, valutakurseffekt, netto*

9

23

 

Periodens resultat

714

484

 

 

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.

 

Vägtrafikutvecklingen under 2022

 

Trafik per dag
2022
jan-mar

Trafik per dag 
2021

jan-mar

Utveckling trafik (%) 

Utveckling trafik (antal)

Trafik per dag 
2019

jan-mar

Utveckling trafik (%) 

Utveckling
trafik (antal)

Personbilar

11.784

5.016

134,9 %

6.769

15.420

-23,6 %

-3.636

BroPass Fritid

3.821

955

300,1 %

2.865

5.039

-24,2 %

-1.218

BroPass Business

1.715

733

134,0 %

982

2.817

-39,1 %

-1.102

BroPass Pendlare

4.506

2.947

52,9 %

1.559

5.685

-20,7 %

-1.179

Kontant

1.742

381

357,2 %

1.363

1.879

-7,3 %

-137

Godstrafik** 

1.797

1.647

9,1 %

150

1.611

11,5 %

186

Lastbilar > 9 m.

1.603

1.466

9,3 %

137

1.397

14,7 %

206

Varubilar 6-9 m.

194

181

7,2 %

13

214

-9,3 %

-20

Bussar

61

21

190,5 %

40

117

-47,9 %

-56

Totalt

13.642

6.684

104,1 %

6.959

17.148

-20,4 %

-3.506

 

* Personbilar inkluderar personbilar med släp och motorcyklar. 

** Godstrafik inkluderar alla godstransporter från 6 meter eftersom betalstationen sedan 2019 möjliggör en mer omfattande kategorisering av fordon.

För mer information: Vänligen ring Øresundsbrons presstelefon på 040-676 61 15 eller mejla [email protected]

Följ nyheter från bron på Twitter @oresundsbron och på LinkedIn.

Øresundsbron är den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark. Den är 16 kilometer lång och består av en bro, tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Øresundsbron ägs och drivs av Øresundsbro Konsortiet.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.