Oroande läkemedelsvanor bland svenskar – 1 av 5 fullföljer inte ordinerad behandling

| 20 september, 2022 | 0 kommentarer

En ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat, visar att var femte person (21 procent) någon gång under de senaste fem åren inte fullföljt en läkemedelsbehandling ordinerad av läkare. Fler än var fjärde (28 procent) uppger att anledningen var att de blev av med besvären före avslutad behandling, samtidigt som var femte person (18 procent) helt enkelt inte orkade fortsätta. Men den vanligaste orsaken till att avbryta sin behandling är att man upplevt biverkningar (41 procent).

– Det är viktigt att ta ordinerade behandlingstider på allvar – vilket läkemedel det än gäller. Om du inte mår bra av medicinen uppmanas du ta kontakt med vården. Om du är osäker, eller drabbats av lättare biverkningar kan du även vända dig till apoteket för att få råd. I många fall är biverkningar övergående. Ofta kan de lindras eller helt undvikas på olika sätt, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Att inte fullfölja en läkemedelsbehandling kan få allvarliga konsekvenser, beroende på vilket läkemedel det gäller. Om det till exempel handlar om en antibiotikakur, kan en i förtid avbruten behandling öka risken för resistenta bakterier eller leda till att den åkomma som behandlas kommer tillbaka.

Läkemedel är ett av våra viktigaste vapen mot sjukdomar och måste användas med eftertanke. Ett väldigt bra exempel är antibiotika, exempelvis penicillin, som används mot bakteriella infektioner. Sjukdomar som tidigare var förenade med stort lidande eller död kan idag effektivt behandlas. Men på grund av felaktig användning av antibiotika har resistensen (motståndskraften) hos många bakterier ökat, vilket redan idag påverkar möjligheten att behandla vissa infektioner, fortsätter Annika Svedberg.

Sifo-undersökningen visar även på andra negativa läkemedelsvanor. Två av fem personer (38 procent) uppger att de sparat överblivna receptbelagda läkemedel från tidigare behandlingar i syfte att använda dem igen. Och fler än var tredje person (35 procent) har under de senaste fem åren använt läkemedel vars utgångsdatum har passerat. När läkemedels utgångsdatum har passerat försvinner garantier på både effekt och säkerhet. Förutom försämrad effekt ökar risken för att skadliga ämnen bildas. Du bör också få dina nya besvär diagnostiserade av läkare innan du väljer att medicinera på nytt. Alla typer av antibiotika fungerar till exempel inte på samma typ av bakterier.

Idag finns det studier som visar på att många läkemedel håller betydligt längre än vad utgångsdatumet indikerar, men samtidigt finns det en stor okunskap kring konsekvenserna på effekt och biverkningar när ett specifikt läkemedel börjat brytas ned. Ta därför det säkra före det osäkra och lämna in läkemedel, vars utgångsdatum har passerat, på ett apotek, fortsätter Annika Svedberg.

Undersökningens resultat i korthet:
21 procent uppger att de inte fullföljt en läkemedelsbehandling, ordinerad av läkare, under de senaste fem åren.

Det är främst yngre personer, i åldern 18–29 år, som uppger detta (26 procent) jämfört med exempelvis personer i åldern 65–79 år (18 procent).

De största orsakerna till varför man inte fullföljt den ordinerade läkemedelsbehandlingen är för att man inte mådde bra av medicinen/fick biverkningar (41 procent), blev frisk/av med besvären (28 procent) eller glömde bort/inte orkade fortsätta (18 procent).

Fler än var tredje person (35 procent) har under de senaste fem åren använt läkemedel vars utgångsdatum har passerat. Var fjärde person (26 procent) uppger att detta hänt flera gånger.

38 procent uppger att de, under de senaste fem åren, sparat överblivna receptbelagda läkemedel från tidigare behandlingar i syfte att använda dem igen. 19 procent uppger att detta hänt med flera olika läkemedel.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den bygger på 2460 intervjuer med svenska allmänheten, 18-79 år. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 27 juni och 6 juli 2022.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52, e-post: [email protected]

apotekhjartat.se, icagruppen.se

Med omkring 390 apotek runt om i landet, en stadigt växande e-handel och en omsättning på cirka 16 miljarder kronor är Apotek Hjärtat Sveriges största apoteksaktör. Apotek Hjärtat vill ge varje kund bättre hälsa och större välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och relevanta hälsotjänster. Apotek Hjärtat är en del av ICA Gruppen. För mer information, se icagruppen.se och apotekhjartat.se.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.