Över 2 miljoner besökare i Skärgårdsstiftelsens områden 2020

| 18 februari, 2021 | 0 kommentarer

– Mer än dubbelt så många jämfört med andra mätningar
 

Genom ett unikt pilotprojekt har vi nu fått fram siffror med hjälp av Telias mobila data över hur många som har besökt Skärgårdsstiftelsens områden under 2020.

– Det här är första gången Skärgårdsstiftelsen fått fram siffror som i sin helhet visar hur många som besöker våra områden, säger Besöksnäringschef Ulrika Palmblad-Wennergren som är ansvarig för projektet.Genom delfinansiering från Region Stockholms Skärgårdsanlag har Skärgårdsstiftelsen tillsammans med Länsstyrelsen nu kunnat genomföra det första steget i pilotprojektet ”Skärgårdsbarometern”.I ett första steg har vi med hjälp av analytiker på WSP sammanställt besökarantalet i Skärgårdsstiftelsens 40 områden. Resultatet visar att våra områden har betydligt fler besökare än vi tidigare kunnat uppskatta med andra mätmetoder. Nu får vi ett så nära ”facit” som möjligt över hur viktiga dessa öar och områden är för dem som vill besöka skärgården.

Förutom det höga antalet besökare på totalen syns flera tydliga spår av pandemi-utbrottet i besöksstatistiken.

Vi ser stora ökningar av besökare på våra fastlandsområden under 2020, med Björnö i topp med en ökning på nästan 60 % jämfört med år 2019. Även på Gålö, som med sina nästan 900 000 besökare är Skärgårdsstiftelsens i särklass mest besökta område, kan vi se en ordentlig ökning på omkring 30 % under förra året.

Vi ser också tecken på att högsäsongen under årets sommarmånader har förlängts jämfört med år 2019, med fler besökare under juni och augusti. Trenden syns tydligast på våra fastlandsområden, men även ute på öarna.

Skärgårdsbarometern kan också bekräfta tidigare rapportering om ett ökat intresse för båtlivet. Besökarna i naturhamnarna har ökat markant, det ser vi till exempel på Träskö-Storö med en nästan 30% ökning. Däremot har flera av Skärgårdsstiftelsens mest populära öar, framförallt i södra skärgården, haft färre besökare 2020 jämfört med 2019. Detta kan sannolikt kopplas till passagerarrestriktionerna i skärgårdstrafiken. Utö hade omkring 10 % färre besökare under 2020 jämfört med året innan, och på Nåttarö minskade besökarantalet med över 30 %. De faktiska minskningarna bedöms dock vara större än så, eftersom utländska mobiltelefoner inte redovisas i statistiken.

Skärgårdsstiftelsens Vd Anna Waxin är mycket glad över att vi nu får en första rapport i Skärgårdsbarometern med siffror som kommer att ha stor betydelse för verksamheten framåt. – Att få fram besökssiffror med jämförelsedata på detta sätt ger oss ett mycket bra verktyg i våra utvecklingsfrågor. Här får vi ett kvitto för hur viktiga våra områden är och kan se besöksströmmar över tid på ett helt annat sätt än tidigare.

Lars Berglund från WSP har lett processen att att ta fram och analysera statistiken och menar att det finns stor potential för denna typ av dataunderlag framöver.

– Besöksnäringen har länge haft svårt att få en god uppfattning om hur många som besöker olika destinationer, och det är roligt att Skärgårdsstiftelsen har tagit initiativ till ett nytt och innovativt sätt att mäta besökarantalet i Stockholms skärgård.

Vidare i Skärgårdsbarometern:I nästa steg kommer Länsstyrelsen att presentera siffror för replipunkterna i Stockholms skärgård, sedan går vi vidare med en analys av hela Stockholms skärgård tillsammans med Stockholm Archipelago.Delrapporten för Skärgårdsstiftelsen är framtagen av WSP, Lars Berglund och Joakim Franklin.

Bifogat finns en ppt med delar av rapporten som visar den statistik som kommenteras i pressmeddelandet.

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Adress: Box 7669, 103 94 Stockholm, Besöksadress: Svensksundsvägen 6, Skeppsholmen
Besöksnäringschef  Ulrika Palmblad-Wennergren, Mail: [email protected]
Tel: 08-123 124 30
www.skargardsstiftelsen.se

________________________________________________________________
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, är mark- och fastighetsägare i Stockholms skärgård. Vår uppgift är att hålla skärgården öppen för alla!
Skärgårdsstiftelsen främjar utvecklingen av friluftsliv, turism och en levande skärgård. Mer information www.skargardsstiftelsen.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *