Över nio miljarder kronor till premiepensionsspararna

| 5 maj, 2021 | 0 kommentarer

Med start den 7 maj sätter Pensionsmyndigheten in totalt cirka 9,8 miljarder i fondrabatt och arvsvinst till pensionsspararna. Samtidigt dras 608 miljoner i premiepensionsavgift. Pensionsmyndigheten har vidare beslutat att sänka gränsen för högsta möjliga fondavgift på fondtorget.

För att få delta med fonder på premiepensionens fondtorg kräver Pensionsmyndigheten en rabatt på fondavgifterna från fondbolagen. Sparare och pensionärer får rabatten en gång per år genom att fler fondandelar köps till spararnas premiepensionskonton.

– Premiepensionssparare och pensionärer får i år tillbaka över 9 miljarder kronor i rabatter och arvsvinster. Rabatten, på i snitt 65 procent, leder till att fonder inom premiepensionen har låga avgifter vilket leder till en avsevärt högre värdeutveckling, säger Erik Fransson som är chef för Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning.

Den kapitalviktade fondavgiften var i genomsnitt 0,18 procent av förvaltat kapital 2020. Utan fondtorgets rabatt hade den genomsnittliga kapitalviktade avgiften istället varit 0,53 procent.

Ytterligare avgiftspress på fondtorget
Från och med 1 april 2021 har rabattsystemet för fondbolagen skärpts så att de flesta fonder har fått ännu lägre avgifter. Den maximala avgiften för en enskild fond på fondtorget har sänkts till 0,68 procent från 0,89 procent.

– Genom att pressa ned avgifterna ytterligare så får pensionssparare och pensionärer tillbaka ytterligare drygt 360 miljoner kronor nästa år, säger Erik Fransson.

Handel med nya fondmedel på måndag
Handeln med de nya fondmedel som placeras på pensionsspararnas premiepensionskonton startar måndagen den 10 maj och avslutas för de allra flesta den 11 maj. Placeringen prioriteras före fondbyten, vilket gör att fondbyten som beställs efter 6 maj köas och genomförs efter att måndagshandeln har avslutats.

Arvsvinster sätts också in
Förutom insättningen av rabatterade avgifter får pensionssparare och pensionärer dessutom nära 4,9 miljarder kronor i arvsvinster. Det är pengar från personer som avled förra året och som nu fördelas till övriga sparare och pensionärer. Arvsvinsten stora ökning mot föregående år beror främst på att fler har premiepension och med allt större belopp.

Administrationsavgift finansierar premiepensionssystemet
För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar Pensionsmyndigheten ut en avgift om av pensionsspararna. Avgiften beslutas av regeringen och uppgår till 608 miljoner kronor 2021, att jämföra med 532 miljoner kronor 2020.

Avgiften per sparare är i snitt 0,04 procent eller cirka 77 kronor per person under 2021. Maximal avgift är för tredje året i rad beslutad till 100 kronor per sparare. Avgiften för de sparare som inte kommer upp i maxtaket är 0,14 procent jämfört med 0,09 procent 2020.

Fakta om insättningen 2021
(siffror från 2020 inom parentes)

Fondrabatt: 4 924 miljoner kronor (4 643 miljoner)
Arvsvinst: 4 873 miljoner kronor (4 061 miljoner)
Överföringsvinst: 8,7 miljoner kronor (7,6 miljoner)

 Avgift: -608 miljoner kronor (-532 miljoner)
Total insättning: 9 198 miljoner kronor (8 180 miljoner)

Antal konton: 7,91 miljoner (7,76 miljoner)

Fakta om nya avgiftsgränser för fonder
Aktiefonder: 0,68 procent
Räntefonder: 0,35 procent
 Blandfonder: 0,44 procent
Generationsfonder: 0,44 procent

För vidare information
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 360 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför drygt 597 000 fondbyten och skickar ut 7,7 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 400 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare – för att alla ska kunna leva i nuet.

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *