Överenskommelse träffad mellan Bilia och Volvo Cars

| 1 oktober, 2021 | 0 kommentarer

Den 23 november 2020 meddelades att Bilia AB (publ) (”Bilia”) har mottagit uppsägning av återförsäljaravtalen från Volvo Cars. Bilia och Volvo Cars har i dag träffat en överenskommelse om framtida samarbete vilket innebär att Bilia även i fortsättningen, i något förändrade former, kommer att vara återförsäljare för Volvo Cars. För ytterligare information hänvisas till dagens pressmeddelande från Bilia.

Nicklas Paulson, verkställande direktör för Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”), säger ”Det är glädjande att Bilia och Volvo Cars nu har hittat nya samarbetsformer och vi ser fram emot ett fortsatt utvecklande samarbete mellan parterna”.

Öresund äger 9,6 procent av aktierna i Bilia motsvarande 1.566 Mkr per den 30 september 2021, vilket motsvarar ett värde om 34,44 kronor per Öresundaktie.

Stockholm den 1 oktober 2021

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021 klockan 08.45 CET.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *