OX2 lämnar över två vindkraftparker i Finland till Infracapital

| 2 december, 2021 | 0 kommentarer

OX2 lämnar över vindkraftparkerna Kröpuln och Storbacken till Infracapital, en europeisk investeringsfond. Vindkraftparkernas totala kapacitet är 60 MW och den sammanlagda elproduktionen är cirka 200 GWh årligen.

OX2 och Infracapital undertecknade ett avtal i augusti 2019 om att bygga två vindkraftparker i Finland, Kröpuln och Storbacken, om totalt 14 vindkraftverk. Bägge är nu färdigställda och överlämnade.

Det är mycket glädjande att byggnationen av bägge vindkraftparkerna har avslutats i tid och enligt plan. Det här är Infracapitals andra investering i Finland och ett stort steg mot att uppfylla investerarkraven på förnybar energi, säger Michele Armanini, vd på Infracapital.

Vi är mycket nöjda med hur arbetet har löpt och hur nära samarbete vi har haft med lokala intressenter. Under hela byggprocessen har det lokala näringslivet varit ovärderligt för oss, det har gällt allt från markarbeten och kabeldragning till boende, säger Jommi Tervo, projektansvarig OX2.  

OX2 har levererat vindkraftparkerna nyckelfärdiga men kommer att vara fortsatt ansvariga teknisk och kommersiell drift.

Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med Infracapital i nästa fas genom att ansvara för den kommersiella driften, optimera produktionen och sköta den dagliga driften. Vi kommer också att fortsätta vara kontakten med lokala intressenter som markägare, kommuner och underleverantörer, säger Niko Blomberg på OX2, som ansvarar för driften av vindkraftparkerna.

De båda vindkraftparkerna, Kröpuln och Storbacken, kommer varje år att generera cirka 320 000 Euro i skatteintäkter för de bägge kommunerna Uusikaarlepyy och Vöyri. Vindkraftverken beräknas producera 200 GWh per år, vilket motsvarar elkonsumptionen för 40 000 hushåll (5,000 kWh/hushåll).

Vindkraftparkerna Kröpuln och Storbacken kommer att ersätta motsvarande 97 000 ton av CO2 utsläpp årligen, jämfört med elektricitet producerad av fossila kraftslag i Finland.*

*) Finska energimyndigheten, Residual Mix Statement 2020

Fakta om vindkraftparkerna:

  • Kröpuln: sju Vestas V150 4.3 MW vindturbiner med en total höjd på 203 meter
  • Storbacken: sju Vestas V150 4.3 MW vindturbiner med en total höjd om 220 meter
  • Underleverantörer: Vestas (turbiner), Infrabuilders (grundläggning, vägar, nätarbeten), Herrfors (nätanslutning)

För ytterligare information:

Niko Blomberg, produktionsansvarig, OX2, +358 40 525 3960, [email protected]

Tom Murray, Tulchan Communications, som representerar Infacapital, tel +44 20 7353 4200

Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 sedan 2004 intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Norge och Polen och åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare.Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Polen, Rumänien och Spanien, med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel: +46 8-528 00 399, e-post: [email protected] För mer information, besök: http://www.ox2.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *