P CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS III

| 9 april, 2021 | 0 kommentarer

Pressmeddelande

P Capital offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelsbevis uppgick till 347 938 kronor per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och till 8 701 679 kronor per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B vid marknadens stängning 31 mars 2021.

Den 16 april 2021 sker en utbetalning av löpande avkastning på 6 949 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och 176 947 kronor för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B. Den 30 april 2021 sker en amortering om 9 000 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och 225 000 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis av serie B.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners III består till 0,5 procent av noterade företagsobligationer och till 99,5 procent av privata företagslån.

Under kvartalet gjorde Proventus Capital Partners III inga investeringar men två privata företagslån återbetalades helt.

P Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. P Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. P Capitals totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av P Capital Partners AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i P Capitals fonder. Proventus Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners III AB (publ) och är noterade på Miscellaneous Nordic AIF Sweden-segmentet under Main Regulated vid NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Daniel Sachs
VD P Capital
Telefon: 08 723 31 00

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *