PA Consulting satsar på kompetens inom penningtvätt

| 16 december, 2021 | 0 kommentarer

PA Consulting (PA) rekryterar Christian Wandt till rollen som expert med fokus på penningtvätt och terrorfinansiering.


Christian har lång erfarenhet inom antipenningtvätt, med flera ledande uppdrag hos Finansinspektionen och polismyndigheter, samt som Sveriges representant i internationella expertgrupper inom Financial Action Task Force, Europeiska bankmyndigheten och Baselkommittén.

– Sverige står idag inför betydande utmaningar vad gäller organiserad brottslighet med starka kopplingar till penningtvätt och terrorism. Det känns därför extra värdefullt att med tillgång till PA:s internationella nätverk av kompetenser få vara med och utveckla erbjudanden på området samt bistå myndigheter och finansiella institutioner med att hantera dessa utmaningar, säger Christian Wandt.

Christian kommer närmast från Finansinspektionen där han haft roller som rådgivare, avdelningschef och ansvarig för myndighetens nationella och internationella arbete mot penningtvätt och terrorfinansiering. Han har även suttit i styrgruppen för Sveriges nationella samordningsfunktion.

Dessförinnan arbetade Christian på Polismyndigheten, bland annat som chef och i ett antal specialistfunktioner för utredning och tillgångsinriktad brottsbekämpning.

-Vi är glada över att välkomna Christian till PA. Hans insikter och förståelse för det regulatoriska landskapet kommer att tillföra ett enormt värde för våra kunder och vara nyckeln till den fortsatta utvecklingen av nya finansiella tjänster i Norden, säger Steve Payne, chef för finansiella tjänster på PA:s Sverigekontor.

För mer information kontakta PA Consulting:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig, 0733-10 47 80, [email protected]

Om PA
PA Consulting är ett världsledande managementkonsultföretag med fokus på innovation och transformation. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig sektor. Vårt kunnande och vår erfarenhet sträcker sig från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund förverkliga nytänkande i en teknikdriven värld för att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA sysselsätter 3 500 anställda globalt varav ca 100 i Sverige. För mer information besök: www.paconsulting.com

PA. Bringing Ingenuity to Life.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *