Connect with us

Marknadsnyheter

Pagero publicerar delårsrapport för Q3 2022: Fortsatt leverans enligt lagd plan

Published

on

Pagero Group AB (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2022.

”Pagero har investerat, och fortsätter att investera, i såväl organisation samt utveckling av Pagero Network – allt för att accelerera vår resa mot att bli världens största nätverk för kommunikation av affärsdokument. Trots påverkan från sommarens semesterperiod utvecklades verksamheten väl med en organisk nettotillväxt om 26 % (16 %), en organisk tillväxt av återkommande intäkter om 21 % (14 %) samt en ökad tjänsteförsäljning med 74 %. Detta pekar på en hög aktivitetsnivå och ökande efterfrågan i marknaden”, säger Bengt Nilsson, CEO på Pagero.

Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 151,1 MSEK (120,0), en ökning med 26 % (22 % valutajusterat). Den organiska tillväxten uppgår till 26 % (16 %).
 • Återkommande intäkter uppgick till 129,9 MSEK (107,8), en ökning med 21 % (18 % valutajusterat). Ökningen är ett resultat av en stark tillväxt av transaktioner i Pagero Network inklusive Gosocket. Den organiska tillväxten av återkommande intäkter uppgår till 21 % (14 %).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till -16,4 MSEK (-1,9). Resultatet är i linje med den lagda internationella expansionsstrategin.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -25,6 MSEK (-3,1) i kvartalet främst på grund av säsongsvariation kopplad till faktureringstidpunkt. Bolagets likvida ställning är 458,9 MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,91 SEK.
 • Pagero blir godkänd Peppol-tjänsteleverantör i Japan.

Januari – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 430,5 MSEK (307,0), en ökning med 40 % (37 % valutajusterat). Den organiska tillväxten uppgår till 22 % (12 %).
 • Återkommande intäkter uppgick till 377,4 MSEK (277,0), en ökning med 36 % (33 % valutajusterat). Ökningen är ett resultat av en stark tillväxt av transaktioner i Pagero Network inklusive Gosocket. Den organiska tillväxten av återkommande intäkter uppgår till 19 % (14 %).
 • ARR (Annualized Recurring Revenue) uppgick till 535,9 MSEK (449,4), en organisk tillväxt med 19 % (20 %).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA) uppgick till -77,5 MSEK (-22,1). EBITA inkluderar externa engångskostnader om 16,9 MSEK i samband med försöket att förvärva Tungsten, justerat EBITA uppgår till -60,6 MSEK. Resultatet är i linje med den lagda internationella expansionsstrategin.
 • Bolaget är finansiellt starkt trots ett negativt kassaflöde från den löpande verksamheten om -6,1 MSEK (12,7). Bolagets likvida ställning är 458,9 MSEK. Bolaget har under perioden amorterat 450 MSEK. 
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,42 SEK. 
 • Pagero fortsätter framgångsrikt att ingå avtal med flertalet Fortune 500-bolag och globala ledare inom fordons-, IT- samt hälso- och sjukvårdssektorn.
 • Bolaget förvärvar Creative Technologies, till vilka man tidigare outsourcat sin R&D-verksamhet i Sri Lanka.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Spanien inför landsomfattande lagkrav på e-fakturering.
 • Prisjustering har annonserats till befintlig kundbas.

Webcast i samband med publicering
Bengt Nilsson, CEO, kommer den 10 november kl 08.00 hålla en presentation och svara på frågor i samband med publicering av delårsrapporten. För att delta live, besök följande länk. En inspelad version samt presentationsmaterialet kommer att återfinnas på Pageros hemsida.

Delårsrapporter
Delårsrapporten finns tillgänglig på Pageros hemsida

För mer information

Bengt Nilsson, CEO
[email protected]

Jan-Olof Ohlsson, CFO
[email protected]

Certified adviser
Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på +46 (0) 8-463 83 00 och [email protected]

Denna information är sådan som Pagero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2022-11-10 07:30 CET.

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem. 

Pageros aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn PAGERO med ISIN SE0016830517.

Läs mer på www.pagero.com
 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

AB Bostäder vill höja hyrorna med 7,1 procent

Published

on

By

På Hyresgästföreningen förbereder man sig på tuffa förhandlingar då AB Bostäder i Borås kallar till förhandling och vill få igenom hyreshöjningar på 7,1 procent från den 1 februari nästa år.

Kommunägda AB Bostäder har aviserat att man vill höja hyrorna med 7,1 procent från den 1 februari. Motparten Hyresgästföreningen anser att kravet är högt och deras förhandlare, Stefan Lindborg, understryker att det inte är aktuellt att träffa en överenskommelse på en så hög nivå.

Bolaget har begärt en hög hyreshöjning i en tid då många hyresgäster har en pressad ekonomisk situation. Vi är inte beredda att gå med på en hyreshöjning på de här nivåerna.

Hyresgästföreningen kommer nu att granska bolagets bud och utifrån den trepartsöverenskommelsen som finns mellan de förhandlande parterna på nationell nivå försöka nå en överenskommelse som är en rimlig avvägning.

– Det behövs en rimlig avvägning mellan bolagets intresse av täckning för ökade kostnader och hyresgästernas behov av en stabil, hållbar och förutsägbar hyresutveckling.

För en genomsnittlig tvåa på 60 kvadratmeter skulle AB Bostäders krav innebära en höjning med 404 kronor i månaden eller 4 844 kronor per år.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Stefan Lindborg, förhandlare
010-459 14 26

Region BohusÄlvsborg-SkaraborgRegional pressjour BÄSK010-459 14 [email protected]

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

atNorth väljer Nokias Linuxbaserade nätverksroutrar i sina datacenter

Published

on

By

Datacenterföretaget atNorth har valt att satsa på Nokias Linuxbaserade nätverksroutrar 7220 IXR för att fortsätta öka sina marknadsandelar i Norden. Routrarna stödjer Nokias nätverkssystem Nokia SR Linux (NOS) och ska användas centralt i atNorths hållbara och högpresterande datacenter.

En stor anledning till valet är att Nokias lösning har en energieffektiv och toppmodern hårdvarudesign som passar atNorths satsning på High-Performance Computing (HPC) och AI.

– Hållbarhet är ett av våra kärnvärden och våra datacenter drivs på 100 procent förnybar energi och stödjer principerna för cirkulär ekonomi. Nokia med sin energieffektiva och toppmoderna lösning är en naturlig leverantörspartner när vi nu växer och utökar våra tjänster i Norden, säger Guy D’Hauwers, Director för HPC & AI på atNorth.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet på engelska.

Om atNorth
atNorth är ett ledande datacenterföretag som erbjuder hållbara, kostnadseffektiva och effektiva lösningar för den senaste servertekniken. Bolaget driver tre datacenter på strategiska platser på Island och i Sverige med ett fjärde under uppbyggnad på norra Island.

Med hållbarhet som utgångspunkt arbetar atNorths datacenter på 100 % förnybara energiresurser och stödjer principerna för cirkulär ekonomi. Alla atNorths anläggningar är designade för optimal energieffektivitet med intelligent klusterdrift för långsiktigt fungerande infrastrukturinstallationer. Företagets skräddarsydda lösningar gör det möjligt för organisationer att på ett effektivt sätt beräkna, simulera, träna och visualisera stora datamängder.

atNorth har sitt huvudkontor i Reykjavik, Island. Verksamheten grundades 2009 och förvärvades 2022 av Partners Group. För mer information, besök atNorth.com eller LinkedIn.

För mer information eller intervjuförfrågan, vänligen kontakta:
Magdalena Höglund, Presskontakt, Westmark Information,
tel: +46 733 338840, [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

GEKÅS i Ullared beställer SMART LED™ från TopRight

Published

on

By

Stockholm 2 december 2022

Smart-techbolaget TopRight Nordic har fått en beställning från varuhuset GEKÅS i Ullared. TopRights SMART LED™-lösning medför en energibesparingen på 69% för GEKÅS och värdet på beställningen är ca 1,1 MSEK.

Beställningen från GEKÅS omfattar LED-ljuskällor i en sk Retro fit, dvs en installationslösning av TopRight SMART LED i befintliga armaturer. Den här typen av lösning genial ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom endast lysrören byts ut medan själva armaturen bibehålls. Det gynnar dessutom kunden i form av kortare installationstid och lägre installationskostnad. Resultatet när GEKÅS i Ullared nu väljer att använda SMART LED från TopRight Nordic, blir en energibesparing med 69 procent.

 

”Vi är oerhört glada över få förtroendet att jobba med GEKÅS i Ullared. Dessutom är vi stolta över att deras utvärdering pekade ut TopRights SMART LEDlösning som den bästa. Tillsammans säkerställer vi nu att varuhuset får en miljömässigt klok lösning med en kraftig energibesparing som dessutom ger bättre ljuskvalitet. Det här är ytterligare ett kliv mot TopRights vision om att förverkliga innovativ teknik till förmån för både kunden och världen”, säger Anders Myrbäck, VD TopRight Nordic. 

 

Leveransen sker under december 2022. Avtalets totala värde för TopRight Nordic är ca 1,1 MSEK med möjlighet till flera leveranser.

 

Om SMART LED™ från TopRight Nordic

Med TopRight Nordics LED teknik erbjuder vi kompletta belysningslösningar – kostnadseffektiva, energisnåla och miljövänliga. Ljusmiljöer skräddarsys utifrån design, integration, ljusmängd, miljökrav och smart styrning för att optimera både energibesparing och ljuskvalitet.

 

Energibesparingen för belysning är cirka 50-90 procent, beroende på jämförelsebelysningens typ och ålder. SMART LED-teknikens mångfaldiga livslängd jämfört med traditionella ljuskällor, innebär markant lägre drift- och underhållskostnader för belysningen. Besparingen betalar den nya belysningens kostnader och installation på mycket kort tid, vanligtvis under tre år.

 

Läs mer på www.toprightnordic.com

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tobias Moberg, affärschef för TopEnvironment på 073-506 71 65 eller via mail, [email protected]

 

Anders Myrbäck, CEO för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07 eller via mail, [email protected]

 

TopRight Nordic

TopRight grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljusteknik och digitalt glas. TopRight Nordic som koncern tar ett helhetsgrepp om projekt både inom nyproduktion och ombyggnad. Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, utvecklingsledare, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRight är en bolagsfamilj – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion. Vår förmåga är att, med ny teknik ihop med befintlig, skapa innovativa och effektiva lösningar. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

TopRights affärsområden delar en gemensam ambition om att förena modern teknik med befintlig och skapa lösningar som ligger i framkant av teknikens utveckling.

Vi har en dröm om att skapa en smartare värld. Vårt samhälle präglas idag av en snabb och avancerad teknikutveckling, som påverkar människor, samhällen och vår planet på olika sätt. TopRights roll är inte att vara först med ny teknik, utan att vara den som förverkligar lösningar som baserar sig på en smart balans mellan ny och befintlig teknik, med kundens affär och moder jords bästa i fokus. Därför ser vi det som vårt uppdrag att anpassa oss efter en föränderlig värld och förverkliga innovativa lösningar. Vårt uppdrag och vår passion är att göra smart teknik nyttig – för företag, för samhällen och för världen!

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM

TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6  
115 26 Stockholm    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com    

TopRight Nordic AB (publ) Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda 
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

 

 

Taggar:

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.