PAXMAN justerar bokfört värde av anläggningstillgångar 1 april – 30 juni

| 10 november, 2017 | 0 kommentarer

fr, nov 10, 2017 16:15 CET

PAXMAN meddelar att bolaget har justerat det bokförda värdet av anläggningstillgångar på koncernnivå per den 30 juni 2017 i enlighet med rekommendation av bolagets revisor. Förändringen avser endast prissättning mellan bolag inom PAXMAN-koncernen och har således ingen påverkan på kassaflödet under perioden.

När PAXMAN etablerade sin verksamhet i USA tecknades ett avtal om internprissättning mellan dotterbolagen Paxman Coolers Ltd i Storbritannien och Paxman US, Inc i USA för att reglera den amerikanska verksamhetens köp av skalpkylningssystem från Storbritannien. De inköpta systemen leasas ut till kliniker och sjukhus på den amerikanska marknaden och genererar därefter löpande intäkter per patient och behandling. Avsikten med avtalet var att jämställa det amerikanska dotterbolaget med externa distributörer, och därmed att samtliga transaktioner genomförs på armlängds avstånd.

I samband med en sedvanlig översiktlig genomgång av PAXMANs tredje delårsrapport för 2017 rekommenderade bolagets revisor att värderingen av skalpkylningssystemen i USA justeras då leasingen bedöms vara av operationell karaktär. Justeringen innebär att anläggningstillgångarna framgent redovisas till tillverkningskostnad i koncernredovisningen och till anskaffningskostnad i det amerikanska dotterbolaget. PAXMAN AB presenterar därför en justerad balans- och resultaträkning för perioden april – juni 2017 där anläggningstillgångarnas värde på koncernnivå har justerats ned med 1,1 MSEK. Eftersom justeringen endast berör transaktioner inom PAXMAN-koncernen påverkas inte bolagets kassaflöde under perioden.

Koncernens justerade resultaträkning i sammandrag


Koncernens justerade balansräkning i sammandrag

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: [email protected]
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 16.15 CET den 10 november 2017. 

Om PAXMAN

PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *