Pegroco Invests portföljbolag Nordisk Bergteknik stärker positionen i Västra Götaland

| 5 februari, 2021 | 0 kommentarer

Pressmeddelande den 5 februari 2021.

Pegroco Invests portföljbolag Nordisk Bergteknik har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i S Blomquist Entreprenad, en lokalt etablerad aktör av maskintjänster och transporter i Göteborgsregionen. Genom förvärvet fortsätter Nordisk Bergteknik att stärka sin position och närvaro i Västra Götaland med ambitionen att vara strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenad-tjänster inom infrastruktur.

S Blomquist Entreprenad, som är baserat i norra Göteborg, grundades 2004 och omsätter omkring 75 miljoner kronor år årsbasis. Bolaget är med sina närmare 20 år i branschen väletablerade på den lokala marknaden som en efterfrågad partner i större infrastrukturprojekt.

– Nordisk Bergteknik avser ta en aktiv roll i den pågående konsolideringen av branschen, och vi är väldigt glada över möjligheten att förvärva S Blomquist Entreprenad. Det är ett väl ansett bolag med en kompetent ledning med högt kvalificerade medarbetare som delar vår syn på affärsmannaskap och värdegrund. Förvärvet kompletterar vårt erbjudande och medför synergier, inte minst på maskinsidan. Vi stärker dessutom vår geografiska närvaro i Göteborgsområdet, vilket givetvis är väldigt positivt då det är en expansiv marknad, Andreas Christoffersson, VD Nordisk Bergteknik.

Nordisk Bergteknik avser att förvärva samtliga aktier i S Blomquist Entreprenad för 27 Mkr, på skuldfri basis. Köpeskillingen erläggs huvudsakligen genom likvida samtidigt som säljaren återinvesteringar en betydande del i form av aktier i Nordisk Bergteknik, och blir därmed en långsiktig ägare i Nordisk Bergteknik.

Tillträde är planerat att ske under det andra kvartalet 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Christoffersson, VD, e-post: [email protected], tel: +46 70-621 1928

Johan Lundqvist, CFO, e-post: [email protected], tel: +46 76-392 7121

Om Nordisk Bergteknik:

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

För ytterligare information, kontakta:
Victor Örn, VD Pegroco Invest AB, e-post: [email protected], tel: 070-863 64 01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, e-post: [email protected], Tel: 08-463 83 00.            

Om Pegroco

Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 8 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *