Penser Access: Rolling Optics – Odramatiskt Q4

| 5 februari, 2021 | 0 kommentarer

Rolling Optics försäljning i Q4 blev 7,2 mkr, vilket var i linje med vår förväntan om 7,0 mkr och innebar hela 46% tillväxt yoy. Jämfört med föregående kvartal var försäljningen oförändrad. Försäljningstillväxten var som tidigare kvartal helt driven av affärsområdet Brand Security. Inga investeringar har ännu genomförts i det nya produktionssystemet, varför vi räknar med att dessa kommer i sin helhet under 2021.

Rörelsekostnaderna var i linje med vår förväntan (7,9 mkr vs 7,9 mkr), men övriga rörelseintäkter blev 1,1 mkr vs förväntade 0,3 mkr. Tillsammans med högre bruttomarginal (81% vs 65%) betydde detta att EBITDA blev -1,0 mkr vs förväntade -3,0 mkr, vilket vi tycker är ett styrkebesked och visar på den skalbarhet och höga intjäningspotential som finns i bolaget när intäkterna börjar öka på allvar.

Vi justerar våra prognoser marginellt för 2021-2022 med anledning av högre antagen investeringsnivå 2021, men behåller estimaten oförändrade i övrigt. Risknivån i bolaget bedöms ha kommit ner något pga de gradvisa framsteg man gjort, samtidigt som multiplarna för jämförbara bolag expanderat betydligt, varför vi justerar upp motiverat värde per aktie till 3,90-4,00 kr (3,50-3,60 kr). Hög risk kvarstår dock.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/ro_20210205.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *