Pensionärer, över hela Sverige, främjar språkutveckling och läsintresse i förskolan.

| 15 september, 2022 | 0 kommentarer

Riksföreningen Allas Barnbarn-Sverige arrangerar högläsning för barn i landets förskolor. Verksamheten bedrivs i samverkan med bibliotek, förskolor och studieförbund. Snart firar man 20 år som förening och har tilldelats stöd från Kulturrådet. Ett språkprojekt med syfte att väcka barns läslust som rönt stor framgång.

Liksom många andra frivilliga organisationer drabbades Allas Barnbarn hårt av pandemin. Under drygt två och ett halvt år låg verksamheten nere, då förskolorna stängdes för besökare. Men verksamheten har nu fått ett uppsving. Nu har Allas Barnbarn – Sverige tilldelats ett återstartsbidrag om 80 000 kr av Kulturrådet. 

Under september 2022 pågår återstart för Allas Barnbarn på många platser i Sverige. Dags igen för sagoberättare från Allas Barnbarn att packa sina sagoväskor och ge sig ut till sina förskolor. Där träffar de en mindre grupp barn en gång i veckan och högläser, berättar och pratar med dem. Sagoberättarna är äldre personer med intresse av att väcka barns läsglädje. Barnens förmåga att fundera och resonera över text och bild utvecklas i dessa språk- och generationsmöten.

  • I sagans värld väcks barnens empati och förståelse för andra människor. Barn från olika språkområden möts integrativt. Barnens språkutveckling gynnas positivt av högläsning. Deras ordförråd ökar jämte deras språkkänsla. I möten med berättelser och sagor vidgas deras vyer liksom deras förmåga att skapa inre bilder påverkas positivt, oerhört viktigt för barns språk och deras fortsatta intresse för böcker och bilder, säger Annika Ackert, ordförande i lokalföreningen Allas Barnbarn Göteborg.

Lokala grupper och föreningar finns på ett tjugotal platser i Sverige.  Sagoberättarna träffas kontinuerligt i sina lokala grupper för att utbyta erfarenheter och ha trevligt tillsammans. Alla som vill bli sagoberättare lär sig om uppdraget genom att delta i lokal studiecirkel där man samtalar kring frågor om barn, litteratur och förskoleverksamhet.

  • Att få dela en stund av verkligheten med barnen bland böcker och bilder ger såväl barnen som den vuxne en guldkant på tillvaro.  De äldres sagostunder på förskolan har visat sig vara ett välkommet inslag i deras vardag liksom i sagoberättarnas liv. De äldre och de yngre delar med sig av sina världar och lyssnar på kommentarer och frågor. Det skapas ett språkmöte som ger energi åt både barnen och den äldre, säger Ingrid Sanderoth, ordförande i Allas Barnbarn – Sverige.

Kontakt:

Ingrid Sanderoth
Ordförande Allas Barnbarn – Sverige

0709-205980
[email protected]

Om Allas Barnbarn:

Allas Barnbarn är en ideell förening, som har till mål att främja språkutveckling och läsintresse bland barn i förskola samt att där skapa generations- och kulturmöten. Verksamheten bedrivs i samverkan med bibliotek, förskolor och studieförbund. Riksföreningen Allas Barnbarn bildades år 2004. Upprinnelsen är ett projekt med stöd av Allmänna arvsfonden som drevs mellan åren 1999 och 2002. Äldre personer besökte barn i förskolor och läste sagor. Det gynnsamma resultatet ledde till att verksamheten fortsatte i föreningsform. Man bildade Riksföreningen Allas Barnbarn. Verksamheten fortsatte därefter och spred sig över landet. Allas Barnbarn – Sverige kommer att ha en monter på årets Bokmässa i Göteborg.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.