Pepins beviljas tillståndet “Handel för egen räkning”

| 1 september, 2022 | 0 kommentarer

Finansinspektionen meddelade idag att Pepins Sweden ABs ansökan om tillstånd för handel för egen räkning har blivit beviljad. Pepins Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Pepins Group AB. Tillståndet möjliggör för Pepins att tillhandahålla viss likviditet i bolagen som finns på Pepins plattform.

Pepins har sedan många år möjliggjort viss handel i onoterade bolag, men pausade i december 2021 all handel eftersom man bedömde att det inte gick att bedriva handeln inom ramen för gällande lagstiftning och befintliga tillstånd. Under tiden har Pepins sökt ett nytt tillstånd för att återigen kunna erbjuda likviditet i bolagen. Den nya lösningen innebär att Pepins kunder kan köpa och sälja aktier med Pepins som motpart.

Pepins plan är att kunna erbjuda sina kunder möjlighet att köpa och sälja aktier igen under tidig höst.

–Det känns helt fantastiskt att vi kommer att kunna erbjuda den här servicen till våra investerare och våra bolag igen. En investering i onoterade bolag ska alltid ses som ett långsiktigt åtagande men det är förstås viktigt att kunna avyttra sitt innehav om man önskar. Ännu viktigare är kanske att man får möjlighet att investera i bolag man tror på även om ett de inte gör en kapitalanskaffning just då, säger Pepins Groups VD Anders Danielsson.

Denna information är sådan som Pepins är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen i detta pressmeddelande lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 september 2022, kl. 18.30 CET.

Anders Danielsson, VD
+46 (0)73 420 49 07
[email protected]

Fintechbolaget Pepins är verksamt inom investeringar och kapitalanskaffningar och står under Finansinspektionens tillsyn. Med sin digitala plattform hjälper Pepins företag med finansiering, nya ägare och ägarservice från tidig tillväxtfas och hela vägen till börsen. Pepins erbjuder sitt nätverk på drygt 200 000 registrerade medlemmar i Sverige och globalt attraktiva investeringsmöjligheter i bolag som står inför en tillväxtresa. Pepins är noterat på NGM PepMarket.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.