Peter Sandberg ny ordförande för Enviros valberedning

| 26 april, 2021 | 0 kommentarer

Enviros valberedning har enhälligt beslutat att utse Peter Sandberg, tidigare ledamot i valberedningen, representerande Pegroco Holding och Pegroco Invest AB, till ny ordförande för bolagets valberedning i enlighet med valberedningens principer. Ändringen sker med omedelbar verkan.

Peter Sandberg, tidigare ledamot i beredningen, ersätter Sander Vermeulen, representerande Michelin, som ordförande i valberedningen. Vermeulen, som kvarstår som ledamot i beredningen, har själv valt att lämna posten som ordförande i valberedningen. Peter Sandberg är styrelseordförande för investeringsbolaget Pegroco Invest AB.

Enviros årsstämma fastställer principerna för valberedningen och enligt årsstämmans senaste beslut skall valberedningen bestå av fyra ledamöter, varav en ledamot skall vara styrelsens ordförande som också är sammankallande till första sammanträdet. Övriga ledamöter skall utses av de, per sista bankdagen i september månad, till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget varvid en representant i valberedningen utses av respektive aktieägare. Ordförande i valberedningen ska vara den som vid valberedningens bildande representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida valberedningen inte enhälligt beslutar att utse annan.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, [email protected]
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, [email protected]
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, [email protected]  

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, [email protected], är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg

[email protected]
www.envirosystems.se 

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission,+46 8 503 01 550[email protected], som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *