PExA får större order av globalt kontraktsforskningsbolag

| 4 maj, 2021 | 0 kommentarer

PExA AB (”PExA”) har fått en större order på företagets produkt PExA 2.1 från ett globalt kontrakts-forskningsbolag (CRO-bolag) för användning i en multicenterstudie i syfte att identifiera potentiella biomarkörer. Beställningen innebär att kunden hyr fem system PExA 2.1 i tio månader med option om förlängning, till ett totalt ordervärde om cirka 1,5 MSEK inklusive inköp av engångsprodukter.

PExA, vars teknologi möjliggör för forskare att samla in biologiskt material från människans minsta luftvägar, har träffat avtal om beställning av fem kompletta system PExA 2.1 med tillbehör för provtagning. Instrumenten ska användas i ett kliniskt multicenterprojekt. Beställare är ett ledande CRO-bolag som på uppdrag av ett internationellt läkemedelsbolag kommer genomföra projektet i samarbete med välrenommerade forsknings-centra i Europa.

Leverans är planerad under andra till tredje kvartalet 2021 och intäkterna kommer fördelas under hela hyresperioden.

Erik Ekbo, VD på PExA, kommenterar:
– Det är mycket positivt att ledande aktörer i branschen ser värdet av vår produkt och väljer att använda PExA 2.1 i biomarkörsforskning med inriktning mot läkemedelsutveckling för patienter med lungsjukdom. Läkemedelsindustrin genomgår en omställning mot precisionsmedicin där identifiering av kliniskt relevanta biomarkörer utgör en viktig del inom diagnostik, framtagning av nya läkemedel samt optimering av patientindividuella behandlingsstrategier. Här är vår teknologi unikt positionerad för att kunna spela en avgörande roll i framtiden.

Denna information är sådan som PExA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-04 14:40 CET.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: [email protected]

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.1, ett patenterat forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel utandningsmanöver. PExAs teknologi används för närvarande av framstående forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet har resulterat i cirka 30 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga miljoner patienter globalt.
PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *