Plattformsföretag kraschar den svenska arbetsmarknaden

| 30 juni, 2022 | 0 kommentarer

I en ny rapport har Transportarbetarförbundet undersökt hur plattformsarbete påverkar arbetsmarknaden. Resultaten är alarmerande. Arbetarna utnyttjas och rättigheter urholkas när företag inte tar något arbetsgivaransvar och undviker kollektivavtal.

Plattformsföretag, även kallat appföretag, där företag använder sig av en teknisk lösning för att förmedla och fördela arbetet för de som jobbar är alltmer vanligt. I vissa fall styrs leveransrutter och tider med hjälp av en algoritm. Undersökningen visar på bristande arbetsmiljö, hög stress och oro bland plattformsarbetarna.

– Vi ser att arbetsvillkoren för de som jobbar inom plattformsföretag i många fall är usla. Snabba leveranser har ett pris. Ett pris som de som jobbar får betala i form av dåliga arbetsvillkor och utnyttjande, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.

Plattformsföretag undviker kollektivavtal

De allra flesta plattformsföretag tar inte något arbetsgivaransvar. De som jobbar med att leverera, det vill säga buden, tvingas att bli egenanställda. Företaget tar på det sättet inte ansvar för de som jobbar – men i praktiken är de precis som en traditionell arbetsgivare. Detta resulterar i dåliga arbetsvillkor och löner långt under det normala.

På detta sätt kringgår plattformsföretagen den svenska arbetsmarknadsmodellen. Fackförbunden saknar en arbetsgivarpart att förhandla med och kan därmed inte teckna kollektivavtal.

– Att många plattformsföretag duckar sitt arbetsgivaransvar och undviker kollektivavtal är bedrövligt. Det leder till en osund konkurrens på arbetsmarknaden där mänskligt lidande och utnyttjande av arbetskraft vinner, säger Tommy Wreeth.

Plattformsföretagen inom Transports branscher är inte ”gigföretag”. Ett ”gig” är något som har en start- och slutpunkt. Plattformsarbetarna genomför ett arbete som sker varje dag, flera veckor och månader i sträck. Plattformsföretagen ska därför ses som vanliga företag med helt vanliga anställda.

Läs rapporten med föreslagna åtgärdsförslag, se bifogat.

För frågor ring presstelefonen 010-480 33 70 eller maila [email protected]

Pressenheten010-480 33 [email protected]

Svenska Transportarbetarförbundet är fackförbundet som organiserar en rad olika branscher och yrkesområden, inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen. Förbundet bildades 1897.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.