PMI sjönk till 53,7 i juni – avtagande tillväxt och lägre pristryck

| 1 juli, 2022 | 0 kommentarer
  • PMI-total backade till 53,7 från nedreviderade 54,9 i maj. Den nedåtgående trenden i indexet fortsätter och är nu på nivåer som inte noterats sedan sommaren 2020. Nedväxlingen i industrikonjunkturen har följts av kortare leveranstider och dämpade insatsvarupriser, vilket tyder på minskade störningar i leverantörskedjorna och ett lägre efterfrågetryck i industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
  • Tre av fem delindex sjönk i juni. Leveranstider svarade för det största negativa bidraget till nedgången i PMI-total följt av sysselsättning och orderingång medan produktion och inköpslager bidrog positivt till totalindexet.
  • Index för produktionsplanerna har fallit med drygt 10 indexenheter under andra kvartalet men befinner sig alltjämt i tillväxtzonens övre del trots en osäker omvärldskonjunktur. I juni sjönk index för produktionsplanerna till 62,2 från 66,5 i maj.
  • Pristrycket från leverantörsledet har dämpats. I juni sjönk index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser till 74,6 från 82,0 i maj, en nedgång med drygt 20 indexenheter från toppnivån i oktober 2021. Det här kan vara ett tecken på att vi går mot ett lägre pristryck från producentledet som på sikt kan dämpa den redan höga inflationen, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen gjordes mellan 10–25 juni.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: måndagen den 1 augusti 2022

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Group Communication, tfn 070-643 83 29, [email protected]
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, [email protected]
Ralf Bagner, pressansvarig Swedbank, tfn 073-042 16 49, [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.