PMI–tjänster sjönk till 64,7 i augusti: nedväxling från hög nivå

| 3 september, 2021 | 0 kommentarer
  • Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) föll till 64,7 i augusti från 69,1 i juli. Det är åttonde månaden i rad som indexet är över 60-nivån och långt över dess historiska genomsnitt (55,8). Även om expansionen tappade fart i augusti är det fortfarande en övervikt av företag som uppvisar en ökad aktivitet samtidigt som affärsplanerna stiger inte minst nu när coronarestriktionerna gradvis dras tillbaka, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.
  • Delindex för orderingång och affärsvolym bidrog till nedgången i PMI-tjänster under augusti, med sammantaget 4,7 indexenheter. Delindex för sysselsättning var i stort sett oförändrat medan delindex för leveranstider ökade och gav ett positivt bidrag till tjänsteindexet (0,3 indexenheter).
  • Index för leverantörernas insatsvarupriser är kvar på historiskt höga nivåer och visar att stigande insatsvarupriser är utbrett i tjänstesektorn även om indexet dämpades i augusti till 75,7 från 80,7 i juli.
  • Silf/Swedbanks PMI-Composite index noterades till 63,4 i augusti jämfört med 67,8 i juli. Det betyder att näringslivet fortsätter att expandera men inte i samma takt som tidigare. Det är framför allt i industrin som takten har dämpats medan den snarare har stärkts i tjänstesektorn under de senaste tre månaderna, säger Jörgen Kennemar.

Inköpschefsindex (PMI – Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30. Undersökningen för PMI-tjänster gjordes mellan 7–25 augusti.

Nästa publicering av Inköpschefsindex – tjänster och PMI-Composite: tisdagen den 5 oktober 2021

 

Kontakt:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 070-643 83 29, [email protected]
Anna Sjöblom, Silf, tfn 073-518 70 11, [email protected]
Ralf Bagner, Swedbank Press Office, tfn 073-042 16 49, [email protected]

 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                   

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *