PowerCell Sweden får megawatt-order på bränslecellssystem för bogserbåtar värd ca 37 MSEK

| 22 juni, 2022 | 0 kommentarer

PowerCell Sweden AB har fått en order från amerikanska Maritime Partners på bränslecellssystem med en total effekt på flera megawatt värd cirka 37 MSEK (3,6 MUSD) för leverans under det tredje kvartalet 2023. Maritime Partners planerar att under 2023 lansera världens första vätgaselektriska bogserbåt, M/V Hydrogen One.

Ordern omfattar ett antal bränslecellssystem av modell PowerCellution Marine System 200 med en total effekt på flera megawatt samt relaterade kringtjänster, däribland installation, klassning och drifttagning. Maritime Partners är ett amerikanskt privatägt bolag som är ledande inom skräddarsydda finansierings- och leasinglösningar inom det marina segmentet i Nordamerika. Bolagets flotta på mer än 1 600 fartyg transporterar varor som är centrala för den amerikanska ekonomin, däribland jordbruksprodukter, kemikalier, maskiner, råolja och förädlade oljeprodukter.

Framdrivningen av M/V Hydrogen One kommer att ske med hjälp av bränslecellssystem som drivs av vätgas som framställs ombord genom reformering av metanol. Metanol är vanligt förekommande inom sjöfarten och 88 av 100 av världens största hamnar erbjuder bränslet. Tack vare att metanol har högt energiinnehåll i förhållande till volym, kommer M/V Hydrogen One fulltankad att få en räckvidd på 550 miles (ca 90 svenska landmil).

M/V Hydrogen One kommer att möta den internationella sjöfartsorganisationens IMO krav IMO 2030, som innebär att utsläppen av växthusgaser från fartyg ska minska med 40 procent fram till 2030. Bland övriga deltagare i projektet märks ABB, Elliot Bay Design Group och e1 Marine.

”Den här beställningen visar att vår bränslecellsteknologi är ledande i flera avseenden men också att vi framgångsrikt industrialiserat den för kommersiell användning i stora och mycket krävande applikationer. Just vår lyckade industrialisering är avgörande för PowerCells möjligheter framåt men också för det teknologiskifte mot ökad hållbarhet som måste ske och som nu och också håller på att ske”, säger Richard Berkling, vd, för PowerCell Sweden AB.  

”Bogserbåtar är inte lämpliga att elektrifiera med hjälp av batterier eftersom det ger begränsningar när det gäller räckvidd, användningsområden och gångtid. Bränsleceller som drivs med reformerad metanol är en kommersiellt gångbar lösning eftersom den ger en bogserbåt samma operativa karaktäristik som en traditionell drivlina fast på ett mycket mer miljömässigt hållbart sätt”, säger Austin Sperry, vd för Maritime Partners.   

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: [email protected]

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2022 kl. 08.30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: [email protected], telefon: 08-503 000 50.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.