Prebona AB: Årsstämmokommuniké 20 21 Prebona AB (publ)

| 10 juni, 2021 | 0 kommentarer

Torsdagen den 10 juni 2021 hölls årsstämma i Prebona AB (publ). Nedan följer de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. 

Vid stämman var 7 016 848 aktier representerade. 

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter samt att utse en revisor utan revisorssuppleant. 

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 90 000 kronor till styrelseordförande och med 45 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. 

Bolagsstämman beslutade att omvälja Björn Hedlund, Matti Sällberg, Claes De Geer samt Christian Östberg som styrelseledamöter samt välja Björn Hedlund till styrelseordförande. 

Till revisor utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att de kommer att utse Lars Kylberg till huvudansvarig revisor. Lars Kylberg är sedan tidigare bolagets revisor. 
Samtliga val ovan avser tiden fram till nästa årsstämma. 

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: [email protected]

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Specialty Chemicals samt HealthCare. Inom Specialty Chemicals fokuserar bolaget på segmenten AirCare, SurfaceCare och AgriCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *