Presentation av ledamöter i Smoltek Nanotech Holdings valberedning

| 2 december, 2021 | 0 kommentarer

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) (”Smoltek”) meddelar att Lena Olving, Marie Landfors och David Pettersson föreslås som ledamöter i valberedningen inför Smolteks årsstämma 2022 av de tre största ägarna Gramtec Business Partner AB, Peter Enoksson och Kaj Holmberg. Dessa ledamöter kommer att utses givet att ett arvode införs till valberedningens ledamöter i enlighet med ett förslag av ovanstående ägare som presenteras i separat kallelse till extra bolagsstämma.

 Enligt de rådande valberedningsprinciper som antogs på årsstämman den 27 maj 2021 har bolagets tre största ägare per 31 augusti 2021; Gramtec Business Partner AB, Peter Enoksson och Kaj Holmberg, rätt att utse varsin representant i valberedningen.

Efter en dialog kring vilka behov och möjligheter som Smoltek står inför under de närmaste åren har dessa ägare identifierat ett behov av att valberedningen inkluderar högkvalificerade professionella ledamöter utan styrelseengagemang och andra beroendeförhållande till Smoltek. Dessutom anses det önskvärt att ledamöterna, om detta är möjligt, har en anknytning till de branscher som Smoltek verkar inom. Detta för att höja valberedningens kvalitet och klarsynthet när det gäller att bedöma vilka typer av resursbehov som är relevanta för Smolteks styrelsearbete framöver.

Med anledning av ovanstående föreslås en ändring av de principer för valberedningen som antogs vid årsstämman den 27 maj 2021, så att ett arvode om totalt 4 prisbasbelopp kan utgå till valberedningens ledamöter.

Givet att den extra bolagsstämman den 20 december 2021 ger bifall till förslaget om justering av principerna för valberedningen utses följande personer till ledamöter i valberedningen:

Lena Olving (ordförande för valberedningen), Marie Landfors och David Pettersson (ledamöter i valberedningen). Även styrelsens ordförande Peter Augustsson kommer att ingå i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman föreslå styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och revisorsarvode, ordförande vid årsstämman, samt arvoden för styrelsearbetet.

Presentation av ledamöterna:

Lena Olving 
Lena är idag partner och grundare av Olving & Ohberg AB. Innan dess kommer hon senast från rollen som vd och koncernchef för Micronic AB. Tidigare ledningsuppdrag inkluderar Volvo Cars, Samhall Högland AB och Saab AB. Lena är styrelseordförande för Academic Work Holding AB, Scandinova Systems AB och Kungliga Operan AB. Styrelseledamot i Assa Abloy AB, Investment AB Latour, Stena Metall AB, NXP Semiconductors N.V och IVA:s Näringslivsråd. Tidigare styrelseledamot i Alfa Laval AB, Gunnebo AB, Norsk Hydro AS, Novozymes AS och SJ AB.

Marie Landfors 
Marie var interims-vd för Smoltek Nanotech Holding under perioden 1 mars–30 september 2021 och har därmed en mycket god kunskap om bolagets verksamhet. Hon är idag verksam som interimschef och styrelseledamot. Tidigare vd för Axolot Systems samt ledande befattningar i Akzo Nobel. Styrelseordförande i Aqua Robur Technologies AB.

David Pettersson 
David är vd för Gramtec Venture, ett dotterbolag till Gramtec Business Partner, och har en lång relation till Smoltek. David hade, för Gramtecs räkning, ett stort ansvar för Smoltek Nanotech Holdings utköps- och finansieringsprocess under perioden 2015–2018, fram till noteringen på Spotlight Stock Market. Han har därefter bidragit till bolagets utveckling utifrån Gramtecs roll som största ägare. Styrelseledamot i Bintel AB och Petterssons Miljöåkeri AB.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till [email protected] senast den 28 februari 2022.
 

För ytterligare upplysningar om valberedningen: 
Finn Gramnaes, vd Gramtec Innovation samt Gramtec Business Partner 
Mail: [email protected] 
Telefon: 0705-90 10 86 

För ytterligare upplysningar: 
Håkan Persson, vd Smoltek Nanotech Holding AB,
Mail: [email protected]    
Telefon: +46 760 52 00 53
Webb: www.smoltek.com/investors

Smoltek utvecklar processteknik och koncept för applikationer baserade på kolnanoteknik för att lösa avancerade materialtekniska problem inom flera industrisektorer. Bolaget skyddar sin unika teknik genom en omfattande och växande patentportfölj bestående av ett 100-tal sökta patent, varav 70 är beviljade. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *