PwC lanserar ny strategi för att möta framtidens utmaningar

| 25 november, 2021 | 0 kommentarer

I en tid då samhällets utmaningar blir fler och allt mer komplexa, lanserar nu PwC en ny strategi för framtiden. Siktet är inställt på att agera på stora förändringar som klimatkrisen, sociala utmaningar, den digitala omställningen och behovet av att bygga förtroende. Målet är att skapa långsiktigt hållbara resultat för kunder och för samhället i stort.

För att göra verklighet av strategin så gör PwC en global investering på 12 miljarder dollar under de kommande fem åren med målet att skapa 100 000 nya jobb över världen. 

Hållbarhet och ESG (Environmental, Social, Governance) får en central plats i den nya strategin och ska genomsyra hela verksamheten. Dels rekryteras nya medarbetare både globalt och inom Sverige, dels vidareutbildas medarbetare och partners inom frågor kopplade till ESG. Målet är att bli ännu bättre på att hjälpa kunder i omställningen från enbart finansiell prestation som mått på framgång, till att i högre grad väga in positiv samhällspåverkan som en faktor. Dessutom etableras nya utbildningscenter inom hållbarhet samt ledarskapsinstitut runt om i världen. PwC satsar också stort på att accelerera teknikutvecklingen, tillsammans med ett omfattande utbildningsprogram kopplat till ny teknologi och digitala lösningar.

PwC ska bygga förtroende och leverera långsiktigt hållbara värden
– Om vi ska sammanfatta strategin i två bärande delar så handlar det om att hjälpa våra kunder att bygga förtroende och att leverera långsiktigt hållbara resultat för att möta de samhällsutmaningar vi ser idag och framåt, berättar Sofia Götmar Blomstedt, vd PwC Sverige, och fortsätter;
– Samhällets förväntningar har aldrig varit större inom områden som mångfald, klimatpåverkan och finansiell rapportering. Kombinationen av ett förtroendefullt agerande och förmågan att skapa uthålliga värden kommer vara avgörande för framgång. Med strategin som grund ska vi nu hjälpa våra kunder och samhället att ställa om och integrera de här framtidsfrågorna i hela verksamheten.

Specialister som samarbetar för att lösa alltmer komplexa problem
En viktig del av strategin handlar också om samverkan. De snabba och komplexa förändringar som nu sker i omvärlden kräver nya samarbetsformer, både internt mellan olika kompetenser och med kunder. Dessutom fokuserar strategin på teknikutveckling och att integrera tekniken med lösningar och insikter, för att kunna skapa ytterligare värde för kunder och samhället.
– Det handlar om att kombinera vår specialistkunskap med nya tankesätt och teknik i framkant. Allt detta ska mynna ut i nya och ibland oväntade lösningar som bygger värde för våra kunder, säger Sofia Götmar-Blomstedt.

Sammanfattning av viktiga områden inom PwC:s nya strategi

 • PwC gör en global investering på 12 miljarder dollar under de kommande fem åren för att förverkliga strategins delar. Investeringarna kommer att leda till 100 000 nya jobb samt kompetensutveckling av befintliga medarbetare.
   
 • Hållbarhet/ESG (Environmental, Social and Governance)
  PwC skapar en global ESG-akademi som möjliggör för medarbetarna att integrera hållbarhetsfrågorna i sitt arbete. Parallellt så gör PwC en storsatsning på rekrytering för att stärka upp området.

   
 • Affärsutveckling
  PwC fortsätter investera för att ytterligare utveckla verksamheterna. Det här innebär bland annat att en miljard dollar avsätts för att påskynda implementeringen av teknik som ytterligare automatiserar leveransen av revision.

   
 • Ledarskap
  Nya ledarskapsinstitut inrättas för att stödja kunder och intressenter i ledarskap och förtroendeskapande. Det första institutet placeras i USA. Ytterligare ett ledarskapsinstitut kommer att skapas i Asien och fler är på planeringsstadiet i olika delar av världen.

   
 • Teknikutveckling
  PwC gör en storsatsning på digital kompetensutveckling i kombination med nya kompetensområden. Takten skruvas upp när det gäller användning av AI, analys av data, RPA, VR och annan ny teknik, för att leverera insikter och skapa värde för kunderna.

För mer information
Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige
[email protected]
0709-29 28 82

Martin Askman, t f presschef PwC Sverige
[email protected]
073-358 31 43

Fakta om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 800 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 33 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en Community of Solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 295 000 medarbetare i 156 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

Taggar:

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *