Randviken bildar JV-bolag med fokus på fastigheter i norra Sverige

| 4 januari, 2022 | 0 kommentarer

Randviken Fastigheter AB (publ) (”Randviken”) och Verfast Management AB bildar ett Joint Venture-bolag (”JV-bolaget”) för gemensam utveckling och tillväxt inom verksamhetsfastigheter i norra Sverige. Inriktningen på JV-bolaget ska främst vara fastigheter inom segmentet lager/lätt industri.

JV-bolaget är för närvarande under namnändring till Verfast AB och ägs till 70% av Randviken och resterande 30% ägs av Grundbulten 106375 AB, unt. Verfast Management AB som drivs av Simon Borgström och Alexander Sjögren, vilka båda har gedigen erfarenhet från private equity och fastighetsinvesteringar. Ambitionen med JV-bolaget är att bygga upp en portfölj av lager- och industrifastigheter i tillväxtregioner i norra Sverige där Randviken bedömer att det finns goda affärsmöjligheter.

”De stora industriella satsningar som för närvarande genomförs i norra Sverige är högintressanta, inte minst ur ett fastighetsägarperspektiv. Randviken har i dagsläget ingen exponering mot norra Sverige och ambitionen med detta JV-bolag är att vi ska få tillgång till intressanta affärsmöjligheter på tillväxtmarknader där vi för närvarande inte har ett etablerat kontaktnät. Jag har stort förtroende för Simon och Alexander och det finns redan idag ett flertal möjliga affärer på bordet som vi hoppas kunna genomföra inom kort” – Gustaf Segerborg, VD Randviken

Stockholm den 4 januari 2022

Randviken Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Segerborg, VD
Telefon: +46 702 76 88 89
[email protected]

Om Randviken Fastigheter

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen.

Utöver Randvikens primära fokus på stabila och långsiktiga kassaflöden från uthyrning av bostäder och lokaler är Bolagets ambition att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Bolagets Certified Adviser är Redeye, telefon 08 121 576 90, [email protected]

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.