Rapport för andra kvartalet 2021

| 16 juli, 2021 | 0 kommentarer

Rekordhög orderingång och intäkter

Jämförelsesiffrorna i denna rapport avser föregående år om ej annat anges.

  • Orderingången ökade 45% till rekordhöga MSEK 32 529 (22 401), en organisk ökning med 54%
  • Intäkterna ökade 14% till rekordhöga MSEK 27 534 (24 102), en organisk ökning med 21%
  • Rörelseresultat ökade 52% till MSEK 5 924 (3 889), vilket motsvarar en marginal på 21.5% (16.1)
    • Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 6 026 (4 476), vilket motsvarar en marginal på 21.9% (18.6)
  • Resultat före skatt uppgick till MSEK 5 872 (3 826)
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 3.75 (2.58)
  • Operativt kassaflöde om MSEK 3 743 (3 483)
  • Avkastning på sysselsatt kapital var 26% (26)

Marknadsutsikt på kort sikt:
Atlas Copco förväntar sig att kundernas affärsaktivitet kommer att kvarstå på den höga nuvarande nivån.

Tidigare marknadsutsikt på kort sikt (publicerad den 27 april 2021):
Även om den globala ekonomiska utvecklingen fortsatt är osäker, förväntar sig Atlas Copco att kundernas affärsaktivitet, kommer att kvarstå på den höga nuvarande nivån.
​​​​​​​

Årlig och kvartalsvis finansiell data i Excel-format finns på:
https://www.atlascopcogroup.com/se/investor-relations/financial-reports-presentations/latest-results

 

För mer information kontakta:
Daniel Althoff, Chef Investerarrelationer
076 899 9597 
[email protected]

Sara Liljedal, Presschef
072 144 1038
[email protected]

Denna information är sådan information som Atlas Copco AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 13.30.

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.