Connect with us

Marknadsnyheter

Rapportserie om hur pensionssystemet kan förändras

Published

on

Pensionsmyndigheten lanserar nu en kommande rapportserie om Sveriges pensionssystem. Syftet är att bidra till strukturerade politiska diskussioner och genomtänkta beslut om pensioner.

– Vi gör satsningen mot bakgrund av den senaste tidens debatt och beslut om pensioner. Såväl debatten i sig som de faktiska politiska besluten visar att de principer som dagens pensionssystem vilar på inte alltid fullt ut accepteras eller uppfattas som rimliga, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten presenterar nu rapporten Vägvalsfrågor för pensionssystemet. Det är en inledande portalrapport för en kommande rapportserie om hur Sveriges pensionssystem skulle kunna förändras och vilka konsekvenser olika alternativ skulle få för individer och samhället.

– Vår bedömning är att införandet av inkomstpensionstillägget och höjningen av garantipensionen har urholkat pensionssystemets grundläggande livsinkomstprincip. Genom rapportserien vill vi bidra till att framtida pensionsbeslut blir genomtänkta, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren.

Rapportserien består av fyra rapporter där den första redovisar förenklingar i grundskyddet i olika grad – från mindre till radikala. Samma test av förenklingar redovisas i efterföljande två rapporter. Den fjärde och sista rapporten skissar på möjliga vägval för ett nytt pensionssystem och analyserar vilka konsekvenser de olika vägvalen skulle få.

– Pensionsmyndigheten tar inte ställning till om eller hur pensionssystemet bör förändras. Men oavsett vilket pensionssystem Sverige har så bör systemet vara tydligt och långsiktigt utformat. Det finns ett behov hos pensionsspararna av att långt i förväg kunna planera för sin pension, säger Ole Settergren.

I den inledande portalrapporten beskriver Pensionsmyndigheten tre krav som ett tydligt och långsiktigt pensionssystem måste möta. Det första kravet handlar om tydliga mål, exempelvis för avvägningen mellan ett tillräckligt högt grundskydd och ett tillräckligt respektavstånd. Det andra kravet handlar om tydliga principer om vad som ska bestämma pensionens storlek. Det tredje kravet handlar om finansiell stabilitet och rättvisa mellan generationer.

Rapportseriens fyra delrapporter

  • Alternativ för ett enklare grundskydd. I dag utgörs grundskyddet av fyra olika förmåner som prövas utifrån olika regelverk, vilket gör systemet svåröverskådligt för den enskilde. Rapporten ska utforska hur grundskyddet för den med låg inkomst kan förenklas. Publicering den 7 december 2022.
  • Åtgärder för jämställda och inkomstjämlika pensioner. Livsinkomstprincipen är grundläggande för att bestämma den allmänna pensionen. Det innebär att inkomstskillnader under arbetslivet reflekteras i pensionens storlek. Rapporten ska utforska vilka alternativ som kan övervägas för mer jämställda och jämlika pensioner. Publicering den 1 februari 2023.
  • Höjda pensioner inom ramen för nuvarande pensionssystem. Senare års pensionsdebatt har bland annat handlat om behovet av höjda pensioner. Rapporten ska utforska hur det kan göras inom ramarna för nuvarande pensionssystem. Publicering den 1 mars 2023.
  • Ett nytt pensionssystem? Vissa kritiker har framfört att det behövs ett helt nytt pensionssystem och att dagens system leder till för många fattiga pensionärer. Men hur skulle ett sådant pensionssystem kunna se ut och vilka principer kan det bygga på? Rapporten ska utforska frågan ur perspektivet att fattigdom bland pensionärer ska minimeras. Publicering den 29 mars 2023.

Pensionsmyndighetens vägvalsserie om pensioner.

För vidare information
Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut cirka 378 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 880 000 fondbyten och skickar ut 8 miljoner orange kuvert. Vi är drygt 1 600 medarbetare på 8 orter.

Vi gör pensioner enklare.

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Taggar:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Marknadsnyheter

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022

Published

on

By

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

260 000

 10,10

2 626 052,00

CEUX

240 000

 10,08

2 420 336,96

TQEX

36 000

 10,08

 362 819,55

XSTO

240 000

 10,07

2 416 602,28

XCSE

28 000

 10,10

 282 816,90

Summa

 804 000

 10,09

8 108 627,70

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18 juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,5 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Continue Reading

Marknadsnyheter

”Insikter om hot och våld” Del 2: Ett nytt, hårdare samtalsklimat

Published

on

By

Vad som många har en diffus känsla av stämmer – samtalsklimatet mellan medborgare och samhällets företrädare HAR blivit hårdare. Detta är ett vetenskapligt belagt faktum och det finns en tydlig koppling till hur samtalstonen på nätet har utvecklats. 

Måns Svensson är professor i rättssociologi, vilket förenklat kan beskrivas som kunskapen om hur sociala normer samspelar med lagstiftningen. Under senare tid har Svensson forskat kring utvecklingen av näthat och hur det påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare, exempelvis förtroendevalda, journalister, lärare och vårdanställda.  

– Den här typen av ogillande som samhällets representanter utsätts för visar att den sociala kontrollen har förändrats i grunden, vilket är ett resultat av hur vi kommunicerar online. Vi har tillgång till varandra och kan uttrycka ogillande på ett sätt som är helt nytt. 

Intervjun med Måns Svensson är del två i Säker Vårdmiljös intervjuserie ”Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.  

Du hittar filmerna i serien här:
https://vimeo.com/showcase/9940451

Säker Vårdmiljö startar under hösten även ett kunskapsnätverk som fokuserar på problematiken med hot och våld. Intresserad? Anmäl dig här. 

Taggar:

Continue Reading

Marknadsnyheter

Återköp av aktier i MTG under vecka 48, 2022

Published

on

By

Från 28 november till 2 december 2022 har Modern Times Group MTG AB (publ) (LEI-kod 549300E8NDODRSX29339) (“MTG”) återköpt sammanlagt 166 437 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0018012494) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att leverera värde till bolagets aktieägare och optimera kapitalstrukturen.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 4 618 818 aktier till ett sammanlagt belopp om högst 400 miljoner kronor som MTG tillkännagav den 25 oktober 2022. Återköpsprogrammet löper från den 27 oktober 2022 och fram till årsstämman 2023 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). Syftet med återköpsprogrammet är att leverera värde till aktieägare och att optimera kapitalstrukturen. Avsikten är att MTG:s aktiekapital ska nedsättas genom en indragning av återköpta aktier.

Aktier av serie B i MTG har återköpts (i kronor) enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2022-11-28 35 587 83,0867 2 956 806,39
2022-11-29 35 000 83,0586 2 907 051,00
2022-11-30 33 851 82,3301 2 786 956,22
2022-12-01 35 149 82,8424 2 911 827,52
2022-12-02 26 850 83,7622 2 249 015,07

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea Bank Abp för MTG:s räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår MTG:s innehav av egna aktier per den 2 december 2022 till 3 347 283 aktier av serie B och 6 324 343 aktier av serie C. Det totala antalet aktier i MTG uppgår till 134 035 940.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR
Direkt: +46 73 661 8488, 
[email protected]

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell mobilspelskoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Vi kommer från Sverige men har en internationell kultur och globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.