Rättelse: AQ etablerar ny fabrik för produktion av elskåp i Bulgarien

| 27 juni, 2022 | 0 kommentarer

Rättelsen avser borttag av ordet ”inte” i följande text: Informationen är sådan som AQ Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-27 17:00 CET

AQ Group har tecknat ett avtal för att förvärva en fastighet om 22 000m² i Pernik, Bulgarien för 5 miljoner euro i syfte att fortsätta vår tillväxt inom affärsområdet Elskåp. Den nya AQ fabriken kommer att producera plåtkapslingar och genomföra elinstallationer för stora batterisystem som används för att lagra energi till elnätet.  

AQ Group har redan säkrat ordrar om 12 miljoner USD och har en förväntan på ytterligare ordrar om 12 miljoner USD under 2023, med en EBT-marginal i linje med AQ Groups mål. Vårt estimat är att den årliga volymen kommer att öka till 40 miljoner USD under 2024.

Detta förvärv kommer möjliggöra en fortsatt organisk tillväxt inom våra affärssystem Elskåp och Systemprodukter i Europa. Samtidigt kommer vår kapacitet inom tunnplåtsbearbetning att öka i regionen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

För vidare information kontakta:

CEO               James Ahrgren                     +46 (0)76 052 58 88

CFO               Christina Hegg                      +46 (0)70 318 92 48

Informationen är sådan som AQ Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-27 17:00 CET.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kort om AQ

AQ är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2021 ca 6 500 anställda i Bulgarien, Polen, Sverige, Litauen, Estland, Kina, Ungern, Mexiko, Finland, Kanada, Indien, USA, Italien, Brasilien, Serbien och Tyskland.

År 2021 hade AQ en omsättning på ca 5,5 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal.

www.aqgroup.com

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.