Rättelse i den svenska versionen av kallelse till extra bolagsstämma i Klaria Pharma Holding AB (publ)

| 3 december, 2019 | 0 kommentarer

Rättelse i den svenska versionen av kallelse till extra bolagsstämma i Klaria Pharma Holding AB (publ)

Till följd av en felskrivning i den svenska versionen av pressmeddelandet avseende kallelse till extra bolagsstämma, som offentliggjordes idag den 3 december 2019, innehöll pressmeddelandet en felaktig numrering av beslutspunkterna på dagordningen. Den korrekta numreringen framgår av den engelska versionen av pressmeddelandet och den formella kallelse som kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 4 december 2019. Den svenska versionen av kallelsen på bolagets hemsida har uppdaterats med denna rättelse och korrekt numrering följer nedan.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman;
  2. Val av ordförande vid stämman;
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  4. Godkännande av dagordningen;
  5. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  7. Beslut om fusion med Karessa Pharma Holding AB (publ)

(a)   godkännande av fusionsplanen, och

(b)   emission av fusionsvederlaget.

  1. Avslutande av stämman.

För mer information, besök Klaria Pharma Holdings webbplats klaria.com eller kontakta:
Scott Boyer, CSO Klaria Pharma Holding AB (publ)
[email protected]
Tel: 08-446 42 99

Detta är Klaria Pharma Holding AB
Klarias (Klaria Pharma Holding AB) är ett svenskt noterat läkemedelsbolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter. Genom att kombinera en patenterad teknologi en film som fäster i munslemhinnan med väl beprövade substanser, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden. Klaria är noterat på First North Growth Market under kortnamnet KLAR. FNCA Sweden är Certified Advisor 
([email protected], 08-528 00 399) för Klaria Pharma Holding AB. För mer information, se www.klaria.com.

Kategori: Marknadsnyheter

Om skribenten ()

Tanalys är en sajt för investerare som med teknisk analys vill förbättra sin trading. Tanalys erbjuder teknisk analys från flera ledande analytiker, samt nyheter och utbildningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *